twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena wyników badania biegłości w zakresie wybranych witamin i aminokwasów w paszach

Jolanta Rubaj, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie.  Oceniono wyniki badań biegłości (PT) niektórych dodatków paszowych, przeprowadzonych w roku 2012 przez Krajowe Laboratorium Pasz, w których uczestniczyły laboratoria upoważnione do badań pasz w ramach urzędowej kontroli. W ramach PT badane były  witaminy A, E, B1, B2, D3 i aminokwasy, w tym tryptofan.  Laboratoria potwierdziły kompetencje w zakresie aktualnie wykonywanych badań dodatków paszowych (witaminy A i E,  lizyna, metionina), zgodnie z planem urzędowej kontroli pasz w roku  2012 uzyskując w większości wyniki zadowalające. Uczestnictwo w badaniach biegłości daje możliwość porównania własnych wyników z wynikami uzyskanymi przez inne laboratoria oraz potwierdzenia i udokumentowania kompetencji. Potwierdzenie kompetencji poprzez uczestnictwo w PT jest potrzebne laboratorium akredytowanemu lub ubiegającemu się o akredytację i wskazane  PN-EN ISO/IEC 17025:2010.

 

Evaluation of proficiency testing results in the scope of the chosen vitamins and amino acids in feedingstuffs

Jolanta Rubaj, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production National Laboratory for Feedingstuffs in  Lublin

Summary. The paper includes the evaluation of results of proficiency testings (PTs) of the chosen feed additives. The PTs were conducted in 2012 by the National Laboratory for Feedingstuffs with laboratories authorized to governmental feed control. In the PT, the chosen vitamins such as A, E, B1, B2, D3 and amino acids including tryptophan were tested.  Laboratories confirmed their competency in the scope of actually performed feed additive testing (vitamin A, E, lysine, methionine), in accordance with the annual control plan 2012 and obtained 96,1% of satisfactory results. The participation in PT gives possibility to compare the results with the ones obtained by other laboratories and to confirm competency. Such confirmation is needed by accredited laboratory or laboratory during accreditation process under the standard PN-EN ISO/IEC 17025:2010.