twitter

image1 image1 image1 image1

Podstawowe składniki pokarmowe i składniki mineralne pasz  w badaniach biegłości

Bielecka Grażyna, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie.  W pracy przedstawiono wyniki dwóch badań biegłości (PT) w zakresie podstawowych składników pokarmowych w mieszance paszowej dla drobiu i wytłokach rzepakowych oraz składników mineralnych w premiksach. Badania biegłości (PT) były przeprowadzone w 2012 r. przez Krajowe Laboratorium Pasz z udziałem laboratoriów upoważnionych do badań pasz w ramach urzędowej kontroli. W badaniu o akronimie „PT Pasze 2012” analizowano podstawowe składniki pokarmowe jak wilgotność, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy po hydrolizie a także skrobię, cukry i energię metaboliczną w mieszance paszowej dla drobiu.  W badaniu o akronimie „PT Premiks 2012” analizowano makroelementy jak wapń, magnez, chlorki; mikroelementy jak żelazo, mangan, cynk, miedź, selen, jod a także niepożądane substancje jak fluor, arsen, kadm i ołów. Laboratoria potwierdziły kompetencje w badanym zakresie. Laboratoria wykonały ogółem 683 analizy i uzyskały 97,8% wyników zadowalających.

Artykuł w całości

 

Proficiency testings of basic nutrients and minerals in feeds

Bielecka Grażyna, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production

National Laboratory for Feedingstuffs in  Lublin

Summary

The paper presents the results of two proficiency testings (PTs) in the scope basic nutrients in poultry feed mixture and rapeseed expeller, as well as minerals in two premixtures. The PTs were conducted in 2012 by National Laboratory for Feedingstuffs with laboratories authorized to government feed control. In the testing under acronyme „PT Feeds 2012”, the basic nutrients such as moisture, crude ash, crude protein, crude fat after acid hydrolysis and crude fiber were tested, as well as starch, sugar and metabolizable energy in feed mixture for poultry. In the second testing, „PT Premix 2012” minerals such as calcium, magnesium and chlorides were tested, as well as microelements such as iron, manganese, zinc, copper, selenium and iodine and undesirable substances such as fluorine, arsenic, cadmium and lead.