twitter

image1 image1 image1 image1

Nanocząstki metali jako potencjalne dodatki do pasz

Aleksander Kutsan, Marina Romańko, Aleksander Orobczenko

Zakład Toksykologii, Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Rolnych Państwowe Centrum Naukowe „Instytut Doświadczalnej i Klinicznej Medycyny Weterynaryjnej” NAAN,

ul. Puszkina 83, 61023 Charków

Streszczenie. W doświadczeniu toksykologicznym na białych szczurach, które trwało 14 dni, ustalono hepatotoksyczność w wyniku podawania per os roztworu  złożonej mieszaniny nanocząstek Ag, Cu, Fe i dwutlenku Mn (NkMe), która wyraźnie zależała od wielkości dawki. Mechanizm działania toksycznego próbki NkMe w dawkach wyższych od zalecanej: 10 cm3/kg (1000 µg/kg), 20 cm3/kg (2000 µg/kg) i 40 cm3/kg (4000 µg/kg) masy ciała, polegał na powstawaniu stresu oksydacyjnego i rozwoju procesów zapalnych w organizmie, którym towarzyszyło uszkodzenie błon porażonych hepatocytów z objawami cytolizy (uwolnienie enzymów wątrobowych indykatorowych i antyoksydacyjnych, nasilenie procesów utleniania białek), reakcje zapalne oraz zwyrodnienie miąższu (zwiększone powstawanie mocznika, hamowanie glikolizy, albuminemia przy niższej wydajności  układu antyoksydacyjnego (AOS) i podwyższenia powstawania toksycznych pochodnych oksydacyjnej modyfikacji białek (OMP) we krwi zwierząt doświadczalnych).
Próbka doświadczalna mieszaniny nanocząstek metali w zalecanej dawce - 3 cm3/kg (300 µg/kg) masy ciała - ma wysoką biokompatybilność (brak działania prooksydacyjnego powoduje mniejszy wpływ na stan zapalny) u zwierząt laboratoryjnych, co potwierdza, że nanocząstki  metali mogą być  rozważane jako potencjalne składniki dodatków paszowych i suplementów diety.

 

Nanoparticles of metals as potential components of feed additives

Oleksandr Kutsan, Maryna Roman’ko, Oleksandr Orobchenko

Department of toxicology, safety and quality of agricultural products National Scientific Center “Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine”

83, Pushkinskaya street, 61023, Kharkiv, Ukraine

Summary. In the conditions of the acute toxicological experiment for 14 days on the model of white rats there was determined hepatotoxicity due to oral administration of the solution of  compositional mixture of nanoparticles Ag, Cu, Fe and Mn carbon (NcMe), which has pronounced dose-dependent effect. The mechanism of the toxic effect of sample NcMe in ultrahigh doses of 10, 20 and 40 sm3/kg of body weight is the formation of oxidative stress and inflammatory processes in the body, accompanied by the violation of the integrity of the membranes of affected hepatocytes with signs of cytolysis (release of indicator liver and antioxidant enzymes, intensification of process of oxidation of proteins) and inflammation and degeneration of the parenchyma (increased uropoiesis, inhibition of glycolysis, albuminemia on the background of falling own resources of antioxidant system and excessive formation of OMB toxic derivatives) in the blood of experimental animals.

The test samples of metal mixture in nanoscale form in biotic dose (3 sm3/kg of body weight) have high biocompatibility (absence of prooxidant action and less pronounced effect of the development of inflammation) in laboratory animals, which allows us to consider them as potential components of feeding dietary supplements.