twitter

image1 image1 image1 image1

Urzędowa kontrola pasz  w kierunku wykrywania substancji przeciwbakteryjnych

Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Monika Przeniosło-Siwczyńska,  Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie.  Substancje przeciwbakteryjne były powszechnie stosowane jako dodatki paszowe do końca 2005 roku. W związku z problemem nadużywania antybiotyków w żywieniu zwierząt w krajach Unii Europejskiej wprowadzono zakaz ich stosowania z dniem 01.01.2006 r. Ze względu na globalny wymiar problemu podjęto kroki mające na celu monitorowanie zużycia antybiotyków i ich niekontrolowanego stosowania. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych w ramach urzędowej kontroli pasz w kierunki wykrywania substancji przeciwbakteryjnych w paszach w latach 2006-2012.

 

Supervision control in the scope of detection of antibacterial substances

 Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Monika Przeniosło-Siwczyńska,  Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, National Veterinary Research Institute, Pulawy, Poland

Summary. Antibacterial substances were used as feed additives by 2006. Due to a problem with overuse of antibiotics in farming, EU banned the use of antibiotics as growth promoters. For these reasons the measures to monitor compliance with the ban and illegal use of antibacterials were taken. In this article the results of the official control of the detection of antibacterial substances in feeds in 2006 -2012 were presented.