twitter

image1 image1 image1 image1

Zioła i enzymy w żywieniu zwierząt

Ewelina Kowalczyk, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie.  Wprowadzenie zakazu stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w 2006 r. wywołało lawinę poszukiwań substancji, które mogłyby skutecznie zastąpić wycofane antybiotyki. Zainteresowano się preparatami naturalnymi, takimi jak kwasy organiczne, zioła, oligosacharydy czy enzymy. Badania nad skutecznością stosowania wymienionych substancji w produkcji zwierzęcej już wielokrotnie potwierdziły ich zalety, zwłaszcza, jeśli rozpatrywany jest wpływ na poprawę efektów produkcyjnych, jakości pozyskiwanych produktów oraz ogólnej zdrowotności zwierząt. Zarówno zioła jak i enzymy znalazły uznanie wśród naukowców i hodowców, szczególnie w hodowlach ekologicznych, jako skutecznie działające dodatki paszowe.
 

Herbal and enzyme additives in animal nutrition

Ewelina Kowalczyk, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, National Veterinary Research Institute, Pulawy, Poland

Summary. The implementation of the ban on the use of antibiotic growth promoters in animal feeding in 2006, elicited the avalanche of search of substances which would effectively replace the withdrawn antibiotics. The interest was focused on natural preparations such as organic acids, herbs, polysaccharides and enzymes.  The numerous studies on the effective application of the mentioned substances in animal production confirmed their advantages, especially, when the improvement of productivity effect, products quality and the general welfare of animals is taken into the consideration. Both herbs and enzymes gained recognition among the scientists and breeders, especially in ecological husbandry, as efficient feed additives.