twitter

image1 image1 image1 image1

Czy można pozbyć się problemu mikotoksyn

Maciej Gajęcki, Magdalena Gajęcka

Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Streszczenie. Grzyby pleśniowe i wytwarzane przez nie mikotoksyny są istotnym czynnikiem niekorzystnie oddziaływującym na środki spożywcze wyprodukowane z materiałów roślinnych lub środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zanieczyszczone w wyniku żywienia zwierząt zanieczyszczonymi roślinami. Mikotoksyny są szkodliwe dla ludzi i zwierząt, co wyjaśnia zainteresowanie przemysłu produkującego żywność i pasze w zapobieganiu ich obecności w łańcuchu żywnościowym. Postępowania prewencyjne dają gwarancję na chociaż częściowe zabezpieczenie żywności i pasz przed mikotoksynami. Mikotoksyny mogą być obecne w zbożach w okresie przedżniwnym, podczas żniw jak i w okresie pożniwnym oraz w trakcie magazynowania czy podczas przygotowywania żywności lub pasz. Dlatego w chwili obecnej wszyscy bardzo interesują się zastosowaniem różnego rodzaju detoksykantów lub wdrożeniem różnych sposobów postępowania technologicznego, powodujących spadek aktywności mikotoksyn obecnych w materiale roślinnym. Niestety, efektywność wspomnianych preparatów lub metod jest niewielka.