twitter

image1 image1 image1 image1

Kompetencje laboratoriów urzędowej kontroli pasz w zakresie wykrywania przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego w paszach w roku 2009

Agata Gołębiowska, Anna Weiner, Krzysztof Kwiatek,  Zbigniew Osiński

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach

Streszczenie. Celem potwierdzenia kompetencji laboratoriów urzędowych w czwartym kwartale roku 2009 przeprowadzona została 14 edycja badań biegłości (PT). Do udziału zaproszono pracownie badania przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego (PAP) z 16 laboratoriów urzędowych ZHW, które prowadzą przedmiotowe  badania w ramach urzędowej kontroli pasz w zakresie nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej. Przeprowadzone badania biegłości wykazały wysokie kompetencje urzędowych laboratoriów ZHW w zakresie wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach.