twitter

image1 image1 image1 image1

Metody pomiaru właściwości fizycznych granulatów paszowych

Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak, Ryszard Gołota

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Streszczenie. W artykule przedstawiono metody i urządzenia do pomiaru właściwości fizycznych granulatów paszowych. Stosując te badania można już na etapie wytłaczania granulatu w matrycy granulatora przed procesem chłodzenia określić wstępnie parametry jakościowe. Pozwala to na dokonanie zmian w procesie technologicznym pozwalającym na uzyskanie produktu o pożądanych właściwościach.