twitter

image1 image1 image1 image1

Nowa sytuacja w instytucjach UE: Konsekwencje i możliwości dla FEFANA i jej Członków

Streszczenie. Rozpoczęcie działalności przez Komisję Europejską w nowym składzie osobowym oraz wejście w życie Traktatu Lizbońskiego tworzą nową sytuację w zakresie mechanizmów stanowienia europejskiego prawa i wymaga od FEFANA zmiany strategii swego oddziaływania na proces kształtowania środowiska prawnego dla sfery produkcji zwierzęcej i paszowej.

Z dużą nadzieją na dobrą współpracę FEFANA wita nowych unijnych Komisarzy odpowiedzialnych za sfery istotne z punktu widzenia interesów sektora produkcji dodatków paszowych i premiksów, a szczególnie Johna Dalli (Zdrowie i Sprawy Kosumenckie), Daciana Ciolosa (Rolnictwo i Obszary Wiejskie) oraz Janeza Potocnika (Środowisko).