twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena laboratoryjna wybranych składników karm  przeznaczonych dla psów i kotów

Agata Gołębiowska, Anna Weiner, Krzysztof Kwiatek

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Podjęto badania, które  miały na celu sprawdzenie, z zastosowaniem określowych metod analitycznych, zgodności składu karm z  deklaracją producenta. Materiał do badań stanowiło łącznie 13 różnych próbek karm dla zwierząt domowych. Przeprowadzone badania wykazały, że w oferowanych do sprzedaży karmach dla tych zwierząt  mogą istnieć rozbieżności pomiędzy deklarowanym, a rzeczywistym składem wyrobu. Fakt ten wskazuje na potrzebę dalszego prowadzenia tego rodzaju badań i potwierdza użyteczność zastosowanych metod kontroli laboratoryjnej.