twitter

image1 image1 image1 image1

Co dalej z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi w łańcuchu żywnościowym?

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Publiczne wysłuchanie w Sejmie projektu nowej ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych było okazją do starcia zwolenników i przeciwników GMO. W odbytej dyskusji, jak to zwykle bywa z tematem modyfikacji genetycznych, przeważały radykalne poglądy przeciwników GMO, a postępowanie w tym zakresie powinno być oparte o dane naukowe, ekonomiczność produkcji, dbałość o przyszłość sektora rolniczego, paszowego i spożywczego w Polsce z możliwie jak najlepszym uwzględnieniem wszystkich grup interesów. Projekt nowej ustawy zawiera przepisy prawa odnoszące się do prowadzenia zakładów inżynierii genetycznej, zamkniętego użycia GMO, zamierzonego uwolnienia, wprowadzenia do obrotu, upraw roślin GM, informowania o GMO oraz udziału społeczeństwa w postępowaniu z GMO. W odniesieniu do żywności, produktów leczniczych i pasz, które składają się, zawierają lub są wytworzone z GMO stosowane będą w dalszym ciągu dotychczasowe przepisy prawne odnoszące się do tych grup produktów.