twitter

image1 image1 image1 image1

Produkcja soi w USA: Porównanie systemów zrównoważonej produkcji soi konwencjonalnej, biotechnologicznie zmienionej i organicznej

(CAST Report 2009)

Jerzy Wiesław Kosieradzki,

ASA-IM, Warszawa

Streszczenie. Obszerny przegląd wyników prac naukowych zaprezentowany w raporcie CAST prowadzi do wniosku, że wszystkie trzy systemy produkcji soi –konwencjonalny, biotechnologiczny i organiczny – są zrównoważone pod względem środowiskowym i mogą być wykorzystane do produkcji towarowej z odpowiednimi bodźcami rynkowymi pod warunkiem zastosowania odpowiednich praktyki i technologii.

Przedstawione wyniki wskazują, że obecny system produkcji soi w USA ma „nowy” system konwencjonalny – jest on oparty na wykorzystaniu biotechnologii. Ponad 92% z 75,7 miliona akrów uprawy soi w USA jest obsiewana odmianami soi wytworzonymi metodami biotechnologii rolnej. System oparty na roślinach zmodyfikowanych już doprowadził do wielu pozytywnych zjawisk będących wynikiem umożliwienia stosowania orki i uprawek mechanicznych przyjaznych dla środowiska.  

Poza korzyściami płynącymi z zastosowania uprawy bez orki, soja biotechnologiczna zmniejszyła zapotrzebowanie farmerów na stosowanie pestycydów, co stało się możliwe dzięki metodom bardziej precyzyjnego zwalczania szkodników. Nowe cechy będą poprawiać czystość wód poprzez mniejsze oddawanie do środowiska fosforu pochodzącego z paszy dla zwierząt.

Sekretarz Generalny ONZ stwierdził, że aby pokryć zapotrzebowanie świata podaż żywności musi wzrosnąć do 2030 r. o 50%, a kluczem do realizacji tego celu jest biotechnologia rolna. Soja otrzymana metodami biotechnologii, zasiana na obszarze ponad 66,5 miliona hektarów na całym świecie, w 2007 r. spowodowała wzrost światowej produkcji o 32 miliony ton. Aby osiągnąć cel nakarmienia głodujących na świecie, przy zapewnieniu zrównoważenia środowiskowego poprzez wzmocnienie ochrony gleb, wody i powietrza, konieczne będzie zastosowanie odmian uszlachetnionych nowymi cechami użytkowymi drogą inżynierii genetycznej.