twitter

image1 image1 image1 image1

Nowe możliwości rozdrabniania materiałów paszowych

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki-PIB Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Przedstawiono nowy sposób rozdrabniania materiałów paszowych za pomocą młyna młotkowego (fot. 1) wyposażonego w dwa rotory z zamocowanymi wahliwie bijakami. W wytwarzanym podczas pracy fluidalnym złożu proces rozdrabniania jest bardziej efektywny w porównaniu do tradycyjnych maszyn. Większa wydajność przy podobnym zapotrzebowaniu mocy oraz ograniczenie frakcji pylistej to podstawowe zalety tej technologii.