twitter

image1 image1 image1 image1

Relacja z konferencji w Balicach

Ewa Myśliwiec

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

Streszczenie. 2 marca br. w Balicach koło Krakowa odbyła się konferencja pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt”. Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju we współpracy z Instytutem Zootechniki i Polskim Związkiem Producentów Pasz. Wśród ponad 110 uczestników znaleźli się hodowcy zwierząt, doradcy z ODR-ów, przedstawiciele firm paszowych i olejarskich, świata nauki i mediów. Referaty na temat pasz rzepakowych w żywieniu zwierząt wygłosili eksperci z Instytutu Zootechniki: prof. dr hab. Franciszek Brzóska (bilans białka dla zwierząt w kraju), prof. dr hab. Juliusz Strzetelski (przeżuwacze), prof. dr hab. Ewa Hanczakowska (trzoda), prof. dr hab. Jerzy Koreleski (drób). Zastosowanie śruty rzepakowej w praktyce w hodowli bydła mlecznego w oparciu o system INRA w OHZ Osięciny omówił dr inż. Zbigniew Lach, natomiast dr inż. Marian Kamyczek przedstawił m.in. doświadczenia niemieckie żywienia świń paszami pochodnymi rzepaku. W części inauguracyjnej wystąpił także dr Andrzej Borowski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezes PSPO dr inż. Roman Rybacki.