twitter

image1 image1 image1 image1

Aspekty praktyczne stosowania analizy ryzyka w łańcuchu żywnościowym

Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. W pracy przedstawiono procedury zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem ich powiązań z oceną ryzyka oraz programami monitoringowymi, które są podstawowym źródłem danych o czynnikach zagrożeń. Zaprezentowano także kompleksową ocenę ryzyka mikrobiologicznego dla czynnika zagrożenia jakim jest Salmonella spp. Wartości prognostyczne wskazują, iż głównym źródłem salmonelloz u ludzi są produkty drobiarskie. Ryzyko zakażenia ludzi tym patogenem wynikające ze spożycia wieprzowiny jest dwukrotnie mniejsze. Wyniki symulacji potwierdzają również wcześniej przeprowadzane badania, gdzie nie stwierdza się znacznego ryzyka związanego ze spożyciem jaj i produktów od nich pochodzących, inaczej niż w innych krajach UE, gdzie jest to największy problem.