twitter

image1 image1 image1 image1

Wpływ parametrów laboratoryjnej metody wykrywania Salmonella na wiarygodność oceny jej występowania

Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Pozyskanie informacji o wiarygodności danego programu badań: naukowych i monitoringowych w odniesieniu do parametrów metody, jaką pozyskano dane, powinno być niezbędnym elementem w przyjęciu, modyfikacji lub zmianie strategii pobierania próbek. Jeśli będzie miał miejsce odpowiedni rzeczywisty i niesprzyjający układ badanego poziomu (prevalence) wobec parametrów metody to błędy będą dodatkowo „wzmocnione”, a wynik całkiem różny od rzeczywistego. Przy ocenie wyników uzyskanych w Krajowym planie kontroli urzędowej pasz, za pomocą modelowania metodą MCMC uzyskano zakres rzeczywistego skażenia pałeczkami Salmonella spp mieszanek paszowych od 0,44% do 2,19% z wartością najbardziej prawdopodobną (stat. oczekiwaną) na poziomie 1,44 %. Oznacza to, że przy niezmiennym poziomie skażenia mieszanek paszowych tym patogenem  wyniki monitoringu będą oscylować w granicach tego przedziału.