twitter

image1 image1 image1 image1

Pasze lecznicze z sulfaguanidyną – oznaczanie substancji czynnej metodą chromatografii cieczowej z detekcją masową

Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk,  Monika Przeniosło - Siwczyńska, Krzysztof  Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Sulfaguanidyna należy do sulfonamidów - grup związków stosowanych jako substancja aktywna w paszach leczniczych. Związki te to amidy kwasów sulfonowych, które powstają w reakcjach chlorków kwasowych lub estrów kwasów sulfonowych z amoniakiem albo pierwszo - czy drugorzędowymi aminami.  W związku z zaistniałą koniecznością opracowana została metoda oznaczania zawartości sulfaguanidyny w paszach leczniczych przy użyciu chromatografii cieczowej z detekcją masową. Analiza składa się z kilku etapów, które zostały szczegółowo opisane. Na etapie walidacji metody wyznaczono eksperymentalnie wartości parametrów charakteryzujących opracowaną metodę.