twitter

image1 image1 image1 image1

Metoda  jednoczesnego oznaczania sulfaguanidyny i sulfadiazyny w paszach leczniczych

Wojciech Cybulski, Wojciech Pietroń, Dorota Krasucka,  Agata Mitura, Katarzyna Kos

Zakład Farmacji Weterynaryjnej

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Celem pracy był dobór parametrów ekstrakcji i oznaczania chromatograficznego sulfaguanidyny i sulfadiazyny. Podczas prowadzonych prac udało się opracować szybką i prostą metodę ilościowego oznaczania sulfonamidów w paszach leczniczych w zakresie stężeń od 0,1 - 3 g/kg. Metoda poza łatwością wykonania cechuje się także dobrymi parametrami otrzymanymi w procesie walidacji oraz wynikami mieszczącymi się w zakresie odchyleń przewidzianych przez Horwitza. Opracowana metoda cechowała się odzyskami w granicach 78,0 % - 98,9 % i maksymalną wartością współczynnika zmienności CV=6,01 %.