twitter

image1 image1 image1 image1

Zagrożenia związane ze stosowaniem GMO w żywieniu zwierząt gospodarskich – prawda i mity

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Temat bezpieczeństwa stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu ludzi i zwierząt jest jednym z częściej poruszanych zagadnień w prasie naukowej i mediach masowego przekazu w ostatnim czasie. Jednakże jakość tego przekazu, szczególnie w prasie, radiu i telewizji, jest niewystarczająca i często wprowadza odbiorcę w błąd lub wzbudza obawy o bezpieczeństwo produktów zawierających produkty z roślin genetycznie zmodyfikowanych. Zaznaczyć jednak należy, że już samo dopuszczenie do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej takich produktów odbywa się po uprzednim zweryfikowaniu ich bezpieczeństwa i potwierdza ich niezmienione wartości odżywcze w odniesieniu do żywności i pasz konwencjonalnych. Dziesiątki wykonanych  badań naukowych z uwzględnieniem badań na zwierzętach potwierdzają, że nie ma jakichkolwiek zagrożeń związanych z bezpieczeństwem roślin genetycznie zmodyfikowanych stosowanych w produkcji żywności i pasz.