twitter

image1 image1 image1 image1

Oznaczanie masy cząsteczkowej hydrolizowanego białka zwierzęcego techniką SDS-PAGE

Ilona Paprocka, Anna Weiner, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 808/2003 z dnia 12 maja 2003r. hydrolizaty białkowe powinny być wytwarzane w procesie produkcyjnym z surowca kategorii 3. Masa cząsteczkowa hydrolizatu białkowego musi wynosić poniżej 10 kDa. Techniką stosowaną do rozdziału białek jest elektroforeza na żelu poliakrylamidowym w obecności dodecylosiarczanu sodu (SDS-PAGE). SDS powoduje migrację białek w polu elektrycznym w kierunku dodatniej elektrody. Do barwienia używa się błękitu Coomasiego.