twitter

image1 image1 image1 image1

Znakowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego przy użyciu triheptanianu glicerolu (GTH)

Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Zgodnie z wymagania przepisów UE od 1 lipca 2008 r. mączki mięsno-kostne wyprodukowane z materiałów kategorii 1 i 2, muszą być znakowane w trakcie procesu produkcyjnego specjalnym markerem chemicznym (trójheptanianem glicerolu) GTH w ilości nie mniejszej niż 250 mg/kg tłuszczu zawartego w produkcie. W związku powyższym dokonano wdrożenia metody laboratoryjnej pozwalającej na ilościowe oznaczenia GTH w wyprodukowanych mączkach. W następnym etapie do optymalizacji i walidacji metody przeprowadzono badania próbek przedmiotowych produktów utylizacyjnych. Materiał do badań stanowiło 102 próbki mączek mięsno – kostnych kategorii 1 i 2, tłuszcz utylizacyjny kategorii 1 i 2 oraz polepszacze gleby. W 31 (30,4%) próbkach stwierdzono zawartość poniżej wymaganego przepisami poziomu tj.: 250 mg/ kg tłuszczu.