twitter

image1 image1 image1 image1

Oznaczanie hormonów anabolicznych w paszy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

B. Woźniak, I. Matraszek Żuchowska, J. Żmudzki

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Opracowano metodę GC-MS do oznaczania w paszy dziesięciu hormonów anabolicznych. Hormony z matrycy ekstrahowano eterem tert- butylowo-metylowym, oczyszczanie próbki prowadzono na kolumienkach SPE: C18 i NH2 . Dla wszystkich związków uzyskano wysoki odzysk w granicach 79,8% - 101,5. Metoda cechuje się dobrą liniowością (r >0,99) i precyzją (C.V. <25%). Wartości limitu decyzyjnego i zdolności wykrywania zawierają się  w przedziałach 2,1 – 11,4  μg kg-1 (CCα) i 3,6 – 19,5 μg kg-1 (CCβ).