twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena kompetencji laboratoriów w zakresie badania składników odżywczych w badaniach biegłości

Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki -Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie.  Przeprowadzono badanie biegłości o akronimie PT Pasze 2009 w zakresie oznaczania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach zgodnie z przewodnikiem ISO/IEC 43-1: Badanie biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne: Projektowanie i realizacja programów badania biegłości (wydanie polskie PKN, Warszawa 2004). W badaniach brały udział 23 laboratoria – 19 laboratoriów upoważnionych do badań w ramach urzędowego nadzoru i 4 laboratoria instytutów badawczych. W dwóch próbkach pasz – mieszanka paszowa dla drobiu i ekstrudowane nasiona soi, oznaczono 21 składników. Wartości przypisane zostały obliczone na podstawie wyników uczestników badań. Wszystkie laboratoria biorące udział w przeprowadzonym badaniu biegłości w większości analiz uzyskały zadowalające wartości wskaźnika z poniżej 2, a tym samym potwierdziły kompetencje do realizacji zadań w ramach urzędowego badania pasz.