twitter

image1 image1 image1 image1

Badania „in vitro” efektywności sorbentów mikotoksyn na Ukrainie

Oksana Brezvyn

Państwowy Kontrolny Instytut Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych, Lwów

Streszczenie. W artykule przedstawiono bezpieczne dla zwierząt  metody detoksykacji  mikotoksyn stosowane w hodowli zwierząt na Ukrainie polegające na wykorzystaniu sorbentów. W doświadczeniu badano efektywność 8 sorbentów znajdujących się na rynku weterynaryjnych preparatów Ukrainy - trzy preparaty produkcji krajowej: alfasorb, kormosan, węgiel aktywowany  i pięć zagranicznych: check-o-tox, klinofeed, baracid, toxidex-premix, ecosorb. Badano  poziom detoksykacji „in vitro” zalecanych przez producenta dawek preparatu. W wyniku  ustalono, że najbardziej efektywnym był krajowy alfasorb, który wiązał nie tylko aflatoksyny, ale również wiele innych niebezpiecznych mikotoksyn, w tym toksynę T-2.