twitter

image1 image1 image1 image1

Ilościowa analiza wodorofumaranu tiamuliny w paszach leczniczych i premiksach metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
z detekcją UV-VIS

D. Krasucka, A. Mitura, W. Cybulski, K. Kos, W. Pietroń

Zakład Farmacji Weterynaryjnej, PIWet-PIB Puławy

Streszczenie. W Zakładzie Farmacji Weterynaryjnej PIWet-PIB przeprowadzono optymalizację metody ilościowego oznaczania wodorofumaranu tiamuliny, antybiotyku szeroko stosowanego w medycynie weterynaryjnej głównie w zakażeniach bakteriami Gram-dodatnimi i mykoplazmami, w paszach leczniczych i premiksach. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż faza ruchoma o składzie metanol : acetonitryl : węglan amonu (50:25:25) i przepływnie 1,0 mL/min, pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników oraz skrócenie czasu analizy do 15 minut. W analizach stosowano kolumnę C18, Gemini NX 5 µm, 4,6x150 mm i detekcję przy długości fali λ=208 nm. Zoptymalizowana procedura ekstrakcji premiksu obejmuje dwukrotną ekstrakcję wodą podczas gdy próbki paszy ekstrahowane są roztworem węglanu sodu a następnie mieszaniną heksan:octan etylu. Przeprowadzono wstępną weryfikację metody na próbkach  paszy leczniczej oraz premiksu. Prezentowana metoda jest prosta i szybka, a po dalszej weryfikacji oraz walidacji może ona znaleźć zastosowanie jako rutynowa metoda analizy wodorofumaranu tiamuliny w premiksach i paszach leczniczych.