twitter

image1 image1 image1 image1

Kontrola jakości pożywek stosowanych w badaniu mikrobiologicznym nr 7-9/2010

Krzysztof Kwiatek

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie.  Stosowane w mikrobiologicznych badaniach laboratoryjnych pasz i żywności pożywki posiadać odpowiednią jakość. W praktyce oznacza to konieczność wdrożenia systemu kontroli i zapewnienia jakości stosowanych w badaniach laboratoryjnych pożywek. W pracy w sposób szczegółowy opisano przebieg normatywnego procesu kontroli jakości pożywek zestawianych z pojedynczych składników, pożywek suchych oraz pożywek gotowych do stosowania. Zwrócono również uwagę na właściwy dobór szczepów testowych do kontroli jakości pożywek, ich przechowywanie i utrzymanie w stanie zapewniającym żywotność.