twitter

image1 image1 image1 image1

Mobilizacja prooksydacyjna oraz interwencja antyoksydacyjna w paszach

Wojciech Cybulski, Katarzyna Kos

Zakład Farmacji Weterynaryjnej  Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie.  Pasza jako biologiczna baza kluczowych substancji odżywczych stanowi doskonałą matrycę dla działania egzogennych jak i endogennych czynników prooksydacyjnych. Są to głównie reaktywne formy tlenu (RFT). Modelowym przykładem prooksydanta jest menadion, który z jednej strony, stosowany w paszach jako witamina K3, jest bardzo istotny w procesie krzepnięcia krwi, z drugiej zaś może wpływać niekorzystnie stymulując nadprodukcję nadtlenków. Biomarkerem stresu oksydacyjnego w paszach jest malonodialdehyd (MDA) - wskaźnik procesów peroksydacji tłuszczów. Jednym z istotnych skutków działania RFT na pasze jest oksydacja znajdującego się w nich cholesterolu. Pośrednie produkty jego utleniania (PUCh) działają aterogennie i nowotworowo. Wolne rodniki wchodzą także w interakcje z antybiotykami, które mogą wzmagać bądź hamować ich aktywność. Rozwiązaniem w walce ze skutkami działania i prewencją stresu oksydacyjnego są przeciwutleniacze. U podstaw właściwej jakości paszy leży ochrona antyoksydacyjna - skomponowanie diety w oparciu o naturalne składniki pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, mineralnego lub/i syntetycznie otrzymanych związków o właściwościach zmiataczy RFT.