twitter

image1 image1 image1 image1

Właściwości surowców paszowych i ich wpływ na proces rozdrabniania

Kazimierz Zawiślak

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Streszczenie. Rozdrabnianie surowców paszowych jest po granulowaniu jednym z najbardziej energochłonnych procesów wytwarzania pasz przemysłowych. W pracy przedstawiono niektóre elementy mające wpływ na energochłonność procesu rozdrabniania. Zarówno dobór odpowiednich urządzeń jak i znajomość wpływu właściwości chemiczno-fizycznych przetwarzanych surowców mogą mieć wpływ na obniżenie zapotrzebowania energii na realizację tego procesu.