twitter

image1 image1 image1 image1

Detoksykacyjne właściwości dodatku paszowego Alfasorb w warunkach doświadczalnej toksykozy T-2 u szczurów

Oksana Brezvyn

Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych, Lwów

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości detoksykacyjnych dodatku paszowego Alfasorb przy ostrej toksykozie T-2 u białych szczurów. Alfasorb - sorbent pochodzenia organicznego, jest kompleksem aktywowanych biopolimerów. W doświadczeniu prowadzonym w wiwarium na szczurach z toksykozą T-2 (szczury otrzymały toksynę T-2 w dawce 0,4 mg/kg), badano wpływ dodatku Alfasorb na przebieg choroby. Badania wykazały, że dodatek pozytywnie wpłynął na stan kliniczny i morfologiczny zwierząt, złagodził objawy choroby.