twitter

image1 image1 image1 image1

XI Międzynarodowa Konferencja „Aktualne problemy współczesnego drobiarstwa”

Marina Struzik

Instytut Zootechniki-PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

XI Międzynarodowa Konferencja „Aktualne problemy współczesnego drobiarstwa” odbyła się na Ukrainie (Ałuszta) w dniach 14-17 września 2010 r. Przy konferencji zorganizowana została Wystawa „Drobiarstwo - 2010”. Konferencję organizuje od 1991 r. ukraiński oddział World Poultry Science Association (UO WPSA). UO WPSA powstał w 1991 roku jako dobrowolne stowarzyszenie naukowców i specjalistów z branży drobiarskiej, na zasadzie organizacji niekomercyjnej. Pierwszym prezydentem UO WPSA był akademik Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy prof. Nikołaj Sachacki, a następnie (od 2000 do 2008) - prof. Igor Ionow. Obecnie stanowisko to zajmuje dyrektor Instytutu Drobiu Aleksander Tereszczenko.

Głównym celem UO WPSA jest okazywanie wsparcia w krajowej i międzynarodowej wymianie wiedzy z różnych dziedzin drobiarstwa. Najpilniejsze zadania stojące przed UO WPSA  obejmują:

1) zapewnienie badań i upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauki i technologii w przemyśle drobiarskim;

2) wspieranie udziału naukowców i hodowców drobiu we wszystkich międzynarodowych działaniach związanych z naukowymi i praktycznymi aspektami chowu drobiu;

3) wzmocnienie międzynarodowych kontaktów zawodowych;

4) zwiększenie liczby członków UO WPSA.

Na dzień dzisiejszy łączna liczba członków ukraińskiego oddziału wynosi 52 osoby.

Początkowo konferencje odbywały się co 5 lat (1991, 1996, 2001). W związku z dużym zainteresowaniem ze strony pracowników ferm drobiu i wytwórni pasz, organizacją  spotkań, na których specjaliści mogą wymieniać doświadczenia praktyczne, omawiać bieżące problemy organizacji produkcji i wprowadzania na rynek nowych produktów oferowanych przez różne firmy i przedsiębiorstwa. Od 2003 r. międzynarodowa konferencja w Ałuszcie (Krym) odbywa się corocznie. Jednocześnie z konferencją, od 2001 roku, odbywa się wystawa „Drobiarstwo”.

Stałymi gośćmi na konferencjach byli przedstawiciele Rady WPSA. Tak więc, VI, VII VIII konferencję odwiedziła prof. Ruvede Akbal, która wysoko oceniła działalność ukraińskiego oddziału.

W tym roku w konferencji uczestniczyło 356 osób z 14 krajów: Ukraina (318 uczestników), Rosja (14), Białoruś (3), Łotwa (2), Mołdawia (2), Azerbejdżan (1), Polska (6), Czechy (2), Słowacja (1), Wielka Brytania (2), Holandia (3), Stany Zjednoczone (4), Francja (2), Niemcy (1). Całkowita liczba specjalistów i naukowców z zagranicy wyniosła 40.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni naukowcy z wiodących uczelni krajowych i zagranicznych - 33 osoby.

Uczestnicy konferencji i wystawy reprezentowali nastepujące przedsiębiorstwa i instytucje:

1) fermy drobiu i gospodarstwa hodowlane Ukrainy - 34;

2)  wytwórnie pasz - 8;

3)  wylęgarnie - 14;

4)  inspektoraty weterynaryjne - 2;

5) przedsiębiorstwa działające w dziedzinie drobiarstwa - 49;

6) instytucje naukowe (uniwersytety, instytuty) - 10;

7) rolnicy i przedsiębiorcy prywatni - 25;

8) przedstawiciele prasy (gazety i czasopisma) - 12.

Wykłady naukowe zostały wygłoszone w dwóch sekcjach: sekcja „Fizjologia, biochemia i żywienie ptaków” oraz  sekcja „Ochrona zdrowia ptaków, technologia chowu i selekcja”.

W sekcji „Fizjologia, biochemia i żywienie ptaków” rozpatrywane były ważne kwestie aminokwasowego żywienia różnych gatunków ptaków, stosowania witamin w diecie ptaków i sposobów na poprawę ich przyswajalności, stosowania różnych enzymów i ich skuteczność w paszach, w zależności od składników paszy, problemy toksyczności pasz. Odnotowano, że jednym z najważniejszych czynników immunodepresji są mikotoksyny. Dla zapobiegania i leczenia tych chorób firmy (Biomin Ukraina Sp. z o.o., KRKA i inne), oferowały preparaty zapobiegające negatywnym skutkom mikotoksykozów. W referatach szczególną uwagę zwrócono na poprawę jakości produkowanych wyrobów z drobiu. Zainteresowanie wzbudził również referat dotyczący żywienia, inkubacji i chowu strusi na Ukrainie. W sekcji wzięli udział przedstawiciele firm Biomin Ukraina Sp. z o.o., Eurowet (Ukraina), Areal Sp. z o.o. (Ukraina), Eurokorm (Ukraina), FeedLife (Ukraina), Biofactor (Ukraina), Biosyntez (Ukraina), Promautomatika (Ukraina), Agrowetatlantik (Ukraina), Vita-Market Sp. z o.o. (Ukraina), Kronos-Agro Sp. z o.o. (Ukraina), PKF Grieg Ltd (Ukraina), Kijów-Atlantyk S.A. (Ukraina) i wiele innych.

W sekcji „Ochrona zdrowia ptaków, technologia chowu i selekcja” rozpatrywane były kwestie związane z etiologią, epizootiologią, diagnozowaniem, leczeniem i profilaktyką chorób ptaków wywołanych pasożytami jelitowymi, pierwotniakami, grzybami, bakteriami i wirusami, a także kwestie stworzenia i zastosowania nowych środków dezynfekcyjnych. Przedstawiona została informacja o nowych metodach diagnostyki chorób. Największa liczba wykładów dotyczyła stosowania szczepionek, jak również chemioterapeutyków. Część wykładów poświęcona była aktualnym problemom reprodukcji, genetyki i chowu drobiu. Przedstawiona została  informacja na temat osiągnięć w selekcji różnego rodzaju drobiu, określono nowe zasady selekcji i pracy hodowlanej, omówione zostały kwestie dalszego postępu.

Technologiczną część sekcji poświęcono zagadnieniom reprodukcji, technologii produkcji i przetwórstwa produktów drobiowych. Zainteresowanie wśród publiczności wywołały wykłady dotyczące nowoczesnych technologii oszczędnego utrzymania drobiu, inkubacji jaj, przetwórstwa jaj, mięsa drobiowego i pomiotu. W dyskusji w tej sekcji udział wzięli pracownicy Państwowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Użytkowania Przyrody, Instytutu Zootechniki UAAS,  Uniwersytetu Rolniczego w Sumach, Wszechrosyjskiego Instytutu Naukowo-Technologicznego Drobiarstwa, Akademii Rolniczej na Uralu, Syberyjskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Drobiarstwa, a także przedstawiciele przedsiębiorstw i firm: Ukrwetsojuz (Ukraina), Eurowet (Ukraina), Niemiecko-Ukraińska Naukowo-Produkcyjna firma Brovafarma  Sp. z o.o., PKF Grig Ltd, Inki Sp. z o.o., Biomin Ukraina Sp. z o.o., Biofarm SA (Ukraina), NPP Bio-Test-Laboratorium (Ukraina), Tehna Sp. z o.o., OAO Fabryka „Nieżinselmash” (Ukraina), Promautomatika (Ukraina), firma, „Sanitarna tarcza Ukrainy” itp.

W związku z dużą ilością  proponowanych, głównie przez firmy zagraniczne, szczepionek i preparatów chemioterapeutycznych, istnieje potrzeba pełnego i dokładnego badania możliwych konsekwencji ich stosowania w praktyce, które powinno opierać się na dokładnych testach produkcyjnych dużych stad i w ciągu dłuższego okresu czasu.

Wśród  uczestników konferencji znaleźli się: kierownicy i specjaliści z ferm drobiu na Ukrainie, lekarze weterynarii, specjaliści żywieniowcy i technolodzy, producenci jaj, produkcji roślinnej i sprzętu.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami nauki krajowej i zagranicznej oraz z najlepszymi praktykami wiodących przedsiębiorstw i firm dostarczających na rynek Ukrainy materiał genetyczny, sprzęt, pasze, dodatki paszowe, witaminy, premiksy, preparaty weterynaryjne i biopreparaty.

Najlepsze wykłady w sekcjach, najbardziej aktywni uczestnicy i wszyscy uczestnicy wystawy „Drobiarstwo - 2010” zostałi wyróżnieni honorowymi dyplomami i upominkami.

Medialnymi sponsorami konferencji były następujące czasopisma: „Efektywne drobiarstwo”, „Hodowla zwierząt na Ukrainie”, „Ekskluzywne technologie”, „Agroświat Ukrainy”, „Farmer” itd.

Podczas konferencji zorganizowano warsztaty:

1) Firma „Vipp Agri Services” (Holandia, Naczelny Dyrektor  Bart Feyen,

2) Firma „Nowogen”. Jest to nowa firma zajmująca się selekcją kur niosek i posiada nietradycyjne podejście do biznesu.

3) Profesor biochemii  Scottish Agricultural College (UK), Piotr Suray - „Karmić drób tanimi paszami – drogo. O czym nie piszą w podręcznikach.”

4) Przedsiębiorstwo  naukowo-produkcyjne „BIO-TEST LABORATORIUM” - „Minimalizacja kosztów wykorzystania nowych szczepionek”.

5) Firma Agroimpeks - „Dezynfekcja: stan obecny i perspektywy”.

6)  Firma KRKA - „Obniżenie bakteryjnego zagrożenia na fermach  drobiu” - Ecocid S;

 7) Firma KRKA - „Efektywność multiwitaminowego kompleksu Solvimin Selen”.

 

Każdy uczestnik otrzymał materiały konferencyjne, zawierające zbiór artykułów i referatów, program, katalog uczestników wystawy z dokładnym opisem ich działalności, usług i produktów, jak również różne materiały promocyjne od firm działających w tej dziedzinie. W wolnym od obrad czasie organizatorzy przygotowali dla uczestników ciekawy program wycieczek i koncertów.

Kolejna - XII Konferencja odbędzie się w dniach 12-15 września 2011 r. w Ałuszcie (Krym, Ukraina). Organizatorzy zapraszają do aktywnego udziału w jej pracach. Informacje można znaleźć na stronie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..