twitter

image1 image1 image1 image1

Wystawa Ras Rodzimych w ramach XXIV Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych - Poznań, 1-3.10.2010 

Piotr Moskała, Agnieszka Chełmińska, Paweł Radomski

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Podczas XXIV Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się w Poznaniu w dniach 1-3 października 2010 roku, Instytut Zootechniki  Państwowy Instytut Badawczy już po raz siódmy odpowiedzialny był za organizację Wystawy Ras Rodzimych.

Tradycyjnie podstawowa ekspozycja była zlokalizowana w pawilonie numer 12. Można tam było podziwiać większość rodzimych ras zwierząt objętych programami ochrony zasobów genetycznych. Znajdowało się tam również stoisko informacyjne Instytutu Zootechniki PIB, które w dniu 2 października (sobota) zaszczycił swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki. Stoisko było odwiedzane zarówno przez przedstawicieli resortu rolnictwa, instytucji branżowych oraz naukowych związanych z hodowlą i chowem  zwierząt, przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, jak również przez rolników i producentów zainteresowanych utrzymywaniem rodzimych ras zwierząt oraz innych zwiedzających.

W pawilonie numer 5 prezentowane były natomiast szynszyle beżowe i barwne odmiany nutrii objęte programami ochrony oraz 4 konie zimnokrwiste w typie sztumskim. Ta ekspozycja również została zaaranżowana przez Instytut.

Na stoisku informacyjnym Instytutu Zootechniki PIB prezentowano film dotyczący rodzimych ras zwierząt gospodarskich oraz informacje na temat osiągnięć pracowników naukowych Instytutu. Filmy na płytach DVD, udostępniane zainteresowanym osobom, umożliwiały zapoznanie się z problematyką ochrony rodzimych ras zwierząt.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się ulotki informacyjne opracowane przez poszczególnych koordynatorów opisujące zwierzęta ras rodzimych, publikacje, takie jak: „Roczniki Naukowe Zootechniki”, „Annals of Animal Science”, „Wiadomości Zootechniczne”, „Pasze Przemysłowe” oraz broszury upowszechnieniowe.

W uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezentowane i rozpowszechniane były również wydawnictwa dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, cieszące się także dużym zainteresowaniem.

W pawilonie 12 zorganizowane zostało również stoisko oferujące tradycyjne sery kozie.

Ponadto w gablotach wystawiono skóry zwierząt futerkowych oraz prezentowany był film z pokazem futer.

Instytut Zootechniki  PIB przygotował w tym roku nową i niecodzienną atrakcję - mini boisko do piłki nożnej, na którym kury ras rodzimych rozegrały mecz piłkarski. Cieszył się on ogromnym zainteresowaniem zwiedzających oraz mediów. Ponadto na ringu w pawilonie 5 odbywały się każdego dnia zorganizowane przez Instytut pokazy użytkowości roboczej koni zimnokrwistych typu sztumskiego i sokólskiego. Chętni mogli także przejechać się bryczką zaprzęgniętą w konie zimnokrwiste, która jednocześnie była reklamą i zaproszeniem do odwiedzenia Wystawy w pawilonie 12.

Podczas trwania Wystawy na ringu w pawilonie 12 odbywały się  prezentacje zwierząt ras rodzimych. Były one prowadzone przez poszczególnych koordynatorów, którzy w ramach kilkunastominutowych prezentacji  przedstawiali charakterystykę każdej z wystawianych ras. Całość pokazu prowadziła Pani dr hab. Elżbieta Martyniuk – Koordynator Krajowy ds. Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich.

Podczas spotkania z hodowcami  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki otrzymał z rąk Dyrektora Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. Jędrzeja Krupińskiego wyróżnienie – statuetkę „Lider Promocji Polskiej Gęsi 2009”.  Oprócz Ministra statuetki odebrali również:

–             Wiesław Czarnecki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

–             Rajmund Paczkowski – Prezes Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej;

–             Adam Sojka – Prezes Roldrob S.A;

–             Mirosław Szałkowski – Prezes Zarządu Kutnowskich Zakładów Drobiarskich w Kutnie;

–             AMI AGRO s.c. – Irena i Marek Aksamscy-Misktat;

–             Andrzej Tęcza – indywidualny hodowca.

 

Wręczone zostały także dwie nagrody Dyrektora Instytutu za szczególne zasługi dla promocji hodowli ras zachowawczych zwierząt. Otrzymali je Pani dr hab. Elżbieta Martyniuk - Koordynator Krajowy ds. Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich oraz Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Pan Andrzej Byrt.

W Polsce utrzymywanych jest obecnie 87 rodzimych ras, rodów, odmian i linii zwierząt gospodarskich.  Dzięki wieloletnim staraniom ośrodków naukowych, w tym również Instytutu Zootechniki PIB, które były inicjatorami restytucji i ochrony ginących populacji, możliwe było przetrwanie wielu bardzo cennych starych ras zwierząt gospodarskich, których znaczną część można było podziwiać na tegorocznej Wystawie.

W Wystawie uczestniczyło ogółem 57 wystawców, którzy zaprezentowali następujące rasy, odmiany i rody zwierząt, które w pierwszym dniu Wystaw zostały poddane ocenie :

  •  bydło polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czarno-białe i polskie czerwono-białe;
  •  świnie puławskie, złotnickie białe i złotnickie pstre;
  • owce ras: wrzosówka, świniarka, polska owca górska odmiany barwnej, cakiel podhalański, olkuska, pomorska, kamieniecka, polska owca nizinna odmiany uhruskiej, merynos odmiany barwnej oraz merynos polski w starym typie;
  • kury żółtonóżki kuropatwiane Ż-33, zielononóżki kuropatwiane Z-11 i Zk, Leghorn H-33, Sussex S-66, Rhode Island Red R-11, Rhode Island White A-33, Polbar Pb, New Hampshire N-11, Barred Rock WJ-44;
  • gęsi lubelskie (Lu), kieleckie (Ki), podkarpackie (Pd), pomorskie (Po) suwalskie, (Su) Landes (LsD-01), kartuskie (Ka), garbonose (Ga), rypińskie (Ry), słowackie (Sł), kubańskie (Ku), biłgorajskie (Bi);
  • kaczki rodów: kaczka pomniejszona (K-2), pekin krajowy (P-33, P-22 i P-11), pekin angielski (LsA), pekin duński (P-8), pekin francuski (P-9) oraz kaczki (KhO-1);
  • króliki popielniańskie białe,
  • szynszyle beżowe,
  • nutrie następujących odmian barwnych: standardowa, czarna dominująca, bursztynowo-złocista i perłowa, odmiany grenlandzkiej.

W sumie ocenie zwierząt podczas tegorocznej Wystawy Ras Rodzimych podlegało 147 zwierząt oraz 30 stadek drobiu.

Ponadto poza oceną były prezentowane  klacze ze źrebiętami ras: konik polski, huculskiej, małopolskiej, śląskiej, wielkopolskiej oraz polski koń zimnokrwisty w typie sokólskim , a także ogiery i wałach polskiego konia zimnokrwistego  w typie sztumskim oraz locha z prosiętami rasy złotnickiej białej i stawka warchlaków rasy puławskiej, kozy karpackie, a także lisy pospolite pastelowe i białoszyjne oraz tchórze. Zorganizowane były również  ekspozycje pszczół i stadko gęsi Białej Kołudzkiej®.

Łącznie obie ekspozycje w pawilonie 12 oraz pawilonie 5 zorganizowane przez Instytut zgromadziły aż 66 ras, rodów i odmian zwierząt ras rodzimych, a ponadto ul z pszczołami środkowoeuropejskimi linii M Asta.

Prezentowanym zwierzętom przyznawano nagrody zgodnie z Regulaminem oceny zwierząt ras rodzimych oraz nagradzania hodowców na XXIV Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, zatwierdzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oceny dokonali sędziowie powołani przez Ministerstwo, w składzie: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński (IZ PIB) – sędzia ds. oceny owiec ras rodzimych, prof. dr hab. Marian Różycki (IZ PIB) – sędzia ds. oceny trzody chlewnej ras rodzimych, doc. dr hab. Piotr Wójcik (IZ PIB) – sędzia ds. oceny bydła ras rodzimych, dr hab. Józefa Krawczyk (IZ PIB) – sędzia ds. oceny kur nieśnych ras rodzimych, dr Halina Bielińska (ZD IZ PIB Kołuda Wielka) – sędzia ds. oceny gęsi i kaczek ras rodzimych, doc. dr hab. Paweł Bielański (IZ PIB) – sędzia ds. oceny królików ras rodzimych, mgr Alicja Woźny (KCHZ ) – sędzia ds. oceny szynszyli ras rodzimych, mgr  Tadeusz Kwiatkowski    (KCHZ) - sędzia ds. oceny nutrii ras rodzimych.

Zgodnie z regulaminem, w zależności od uzyskanej podczas oceny liczby punktów,  przyznawane były złote i srebrne medale. Najlepsze zwierzęta uzyskały tytuł czempiona. W sumie podczas tegorocznej Wystawy przyznano 21 tytułów czempiona Wystawy, a 5 najlepszych hodowców otrzymało nagrody „Promotora Rodzimych Ras Zwierząt”, które wręczył Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB prof. dr hab. Jędrzej Krupiński podczas rozdania nagród czempionów w drugim dniu trwania Wystawy (sobota). Ponadto podczas niedzielnej uroczystości wręczania nagród hodowcom odebrali oni łącznie 21 tytułów wiceczempiona, 134 złote medale  i 9 srebrnych za prezentowane przez nich zwierzęta.

Wystawa Ras Rodzimych w ramach XXIV Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu  była współfinansowana ze środków finansowych Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach środków będących w dyspozycji Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.