twitter

image1 image1 image1 image1

Wybrane elementy systemu zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym

Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. W artykule poruszono wybrane zagadnienia związane z systemowym podejściem w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. Podkreślono, że kontrola czynników zagrożeń wymaga rozwoju systemu kontroli wewnętrznej i urzędowej oraz koordynacji podejmowanych działań w tym zakresie.