twitter

image1 image1 image1 image1

Szacowanie niepewności badania wybranych składników mineralnych w paszach na podstawie wyników badań biegłości

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Zastosowano doświadczalne podejście międzylaboratoryjne z wykorzystaniem wyników badań biegłości (PT) do oszacowania niepewności oznaczania miedzi w mieszankach paszowych i premiksach. Niepewność rozszerzona pomiaru miedzi w mieszankach paszowych i premiksach była zgodna z wymaganiami SANCO, równoważnymi z wartościami obliczonymi z równania Horwitz’a. Zastosowany sposób oszacowania niepewności jest zgodny z wytycznymi Eurolab i może być wykorzystany przez uczestniczące w PT laboratoria, upoważnione do bad