twitter

image1 image1 image1 image1

Nowe regulacje prawne stosowania i upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w Europie i w Polsce

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Unia Europejska opracowała w 2010 roku nowe regulacje prawne odnoszące się do uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych na terenie Unii Europejskiej, a w Polsce finalizowane są prace nad nowym projektem Ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Projekt ten budzi zastrzeżenia ze strony Komisji Europejskiej odnośnie zgodności z prawem unijnym w kwestii zbyt restrykcyjnych wymagań co do uprawy na terenie Polski roślin genetycznie zmodyfikowanych, które posiadają takie zezwolenia wydane przez Komisję Europejską. Jednak ze strony samej Komisji pojawiła się możliwość niedopuszczania do uprawy GMO na terenie kraju członkowskiego ze względu na ryzyko zbyt wysokiej kontaminacji, powyżej progu legislacyjnego 0,9% GMO, produktów z tradycyjnych odmian roślin z ich transgenicznymi odpowiednikami.