twitter

image1 image1 image1 image1

Krajowy plan kontroli urzędowej pasz jako ważny element w systemie zapewnienia bezpieczeństwa surowców żywnościowych pochodzenia zwierzęcego

Krzysztof Kwiatek

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. W artykule poruszono wybrane zagadnienia związane z opracowywaniem i wdrożeniem krajowego planu kontroli urzędowej pasz. Wskazano na ważność tego elementu w systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego w zakresie czynników zagrożeń typu biologicznego, chemicznego i fizycznego.