twitter

image1 image1 image1 image1

Badanie właściwości biologicznych mikroorganizmów przeznaczonym do produkcji probiotyków

Igor J.Kotsiumbas, Igor M. Kushnir, Irena S. Siemion, Oksana Brezvin, Galina Kolodij

Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych, Lwów, ul. Doniecka 11

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań określających aktywność antagonistyczną mikroorganizmów izolowanych z jelit zdrowych ptaków na warunkowo-patogenną i patogenną mikroflorę. Ustalono wpływ na adhezję warunkowo-patogennej i patogennej mikroflory w warunkach wspólnej hodowli z mikroorganizmami o wysokim stopniu antagonizmu.