twitter

W NUMERZE 1/2008

 • Ocena pasz krajowych na podstawie badań monitoringowych
 • Wybrane zagadnienia związane z realizacją urzędowej kontroli  pasz w roku 2008
 • Badania urzędowe pasz leczniczych – wyniki wstępne
 • Zanieczyszczenie mączek rybnych – opis przypadku
 • Aplikacja mikroskładników po granulowaniu mieszanek paszowych
 • Naturalne dodatki paszowe z firmy Lesaffre. Probiotyk drożdżowy
 • Wpływ wilgotności na właściwości fizyczno-technologiczne nasion rzepaku
 • Urzędowa kontrola żywności w Holandii – perspektywa laboratoryjna
 • Biuletyn PZPP nr 59

W NUMERZE 2/3/2008

 • Wyniki najbardziej dynamicznych MSP przemysłu paszowego
 • Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem pasz w łańcuchu żywnościowym zgodnie z wytycznymi normy PN EN ISO 22000
 • Ochrona przed ptakami w produkcji i obrocie pasz - ważny aspekt programu zwalczania Salmonella w produkcji zwierzęcej
 • Jak szacować i sprawdzać niepewność pomiaru w laboratorium badania pasz
 • Możliwości wykorzystania na cele paszowe wybranych  produktów  ubocznych z przetwórstwa  surowców  roślinnych
 • Jod w żywności i w paszy – możliwości kontroli
 • Biuletyn PZPP nr 60

 

W NUMERZE 4/5/2008

 • Monografia pt. „Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz”
 • Biuletyn PZPP nr 61

W NUMERZE 6/7/2008

 • Wpływ dodatków mineralnych na zdrowie bydła i jakość mleka
 • Pasze genetycznie zmodyfikowane (GMO) a produkcja pasz i żywienie zwierząt gospodarskich
 • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „KRMIVA 2008”
 • Tryptofan – składnik pozwalający zwiększyć opłacalność produkcji
 • Ocena bilansu elektrolitów w mieszankach paszowych dla świń
 • Biuletyn PZPP nr 62

W NUMERZE 8/9/2008

 • Elektrolity w dawkach pokarmowych dla zwierząt gospodarskich
 • Wybrane parametry techniczno-technologiczne wpływające na trwałość granulatu
 • Ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych ze strony kokcydiostatyków w ocenie EFSA
 • Ocena kompetencji laboratoriów badawczych w zakresie wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach
 • Biuletyn PZPP nr 63

W NUMERZE 10/2008

 • Wystawa Ras Rodzimych. XXIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
 • Produkcja pasz w gospodarstwie i ich wprowadzanie do obrotu – aktualne przepisy
 • Treonina w żywieniu świń
 • Melamina jako nowy czynnik zagrożenia w produkcji pasz i żywności
 • Jakość mikrobiologiczna pasz a drobnoustroje beztlenowe
 • Biuletyn PZPP nr 64

W NUMERZE 11/12/2008

 • XXV Konferencja pt. „Dodatki paszowe”
 • Laboratoria Inspekcji Weterynaryjnej w urzędowej kontroli żywności oraz pasz
 • Dodatki paszowe w żywieniu trzody chlewnej
 • Zootechniczne dodatki paszowe w żywieniu drobiu
 • Dodatki paszowe w żywieniu bydła
 • Nowe procedury rejestracji dodatków paszowych
 • Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kokcydiostatyków paszowych
 • Rozkład dodatków mineralnych w mieszance paszowej a ocena homogeniczności
 • Parametry metody oznaczania aminokwasów w paszach
 • Wykorzystanie metod biologii molekularnej do wykrywania Clostridium botulinum w paszach
 • Precyzja i szacowanie niepewności na podstawie CRM i PT
 • Sprawdzenie spektrofotometrycznej metody oznaczania mocznika w paszach
 • Biuletyn PZPP nr 65