twitter

Diagnostyka laboratoryjna w procesie analizy zagrożeń  i systemie urzędowej kontroli w łańcuchu żywnościowym

Tadeusz Wijaszka

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie.  W pracy przedstawiono podstawowe zadania i cele badań laboratoryjnych w procesie analizy zagrożeń i systemie urzędowej kontroli w łańcuchu żywnościowym. Zwrócono uwagę na odpowiedzialność producenta za produkt, określoną w przepisach prawa żywnościowego i prawa paszowego oraz zobowiązanie producenta do oceny i badań w zakresie bezpieczeństwa i jakości wytwarzanego produktu w ramach kontroli wewnętrznej. Wymagania w tym zakresie są sprawdzane i egzekwowane w ramach kontroli urzędowej prowadzonej przez Inspekcję Weterynaryjną, obejmującej kontrolę wdrożenia systemów dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej przez producentów oraz systemu HACCP, zgodnie z wymaganiami. Kontrola urzędowa  opiera się w dużym stopniu na wynikach badań laboratoryjnych. Przedstawiono podstawowe zadania laboratoriów upoważnionych do wykonywania urzędowych badań, potrzebę wdrożenia przez te laboratoria systemu jakości opartego o normę ISO 17025 oraz rolę laboratoriów referencyjnych w ocenie kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru, wdrażania nowych metod badawczych, wymaganych standardów jakościowych tak aby zapewnić wysoką wiarygodność i akceptowany poziom zaufania.