twitter

System oceny wartości pokarmowej pasz dla przeżuwaczy według INRA

Magdalena Łopuszańska-Rusek

Instytut Zootechniki – PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa,

Ul. Krakowska 1, 32 – 083 Balice

Streszczenie. Jednym z najlepszych i obowiązującym w naszym kraju systemem oceny wartości pasz dla przeżuwaczy, jest system IZ PIB – INRA (2009), oparty na francuskim systemie INRA, 1988. W artykule przedstawiono podstawowe wiadomości wyjaśniające założenia tego systemu, zamieszczono informacje opisujące funkcjonujące jednostki oceny wartości pokarmowej pasz dla przeżuwaczy oraz sposób ich szacowania. Opracowanie zawiera również informacje na temat dostępnego na rynku polskim programu INRAtion – PrevAlim, pomocy komputerowej do szybkiej oceny wartości pokarmowej pasz w oparciu o analizy laboratoryjne. Poznanie założeń oraz sposobu oceny wartości pokarmowej pasz dla przeżuwaczy w systemie IZ PIB – INRA, wydaje się być niezbędne w świetle nowego rozporządzenia Komisji UE nr 939/2010 (Dz. Urz. UE L 277/4 z 21.10.2010) zmieniającego załącznik IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 229/1 z 1.09.2009).