twitter

Zagrożenia biologiczne w paszach

s. 22-26

Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof  Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB

Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy

Streszczenie.  Pasza dobrej jakości oznacza jej wysoką wartość odżywczą i użytkową, w tym jakość mikrobiologiczną. Najważniejsze zagrożenia biologiczne w paszach, to pałeczki z rodzaju Salmonella, bakterie przetrwalnikujące z rodzaju Clostridium (beztlenowe) i Bacillus (tlenowe), Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes, bakterie z rodzaju Brucella oraz antybiotykooporne bakterie lub geny oporności. Inne zagrożenia biologiczne pasz to pleśnie produkujące mykotoksyny. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa wskazuje ponadto na pasożyty wewnętrzne zwierząt, których wektorami  mogą być nawozy organiczne nie spełniające wymogów sanitarnych i wprowadzające żywe jaja pasożytów do łańcucha produkcji żywności. Wydarzenia ostatnich lat w Polsce wykazały z kolei, że materiał paszowy roślinny (zielonka, siano, słoma) zanieczyszczony przez zwierzęta wolno żyjące może by wektorem wirusa grypy ptaków (HPAI) czy wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

 

Słowa kluczowe: zagrożenia biologiczne, pasza, Salmonella, C. botulinum, L. monocytogenes

 

The biological hazards of feeds

Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof  Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, National Veterinary Research Institute,

57 Partyzantow Avenue, 24-100 Pulawy, Poland

Summary. Good feed quality  means its high nutritional and utility value including microbiological safety. The key biological hazards of feed are Salmonella spp., Clostridium spp., Bacillus spp., Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes and antibiotic resistant bacteria as well as resistance genes. Other biological treats are mycotoxin-producing moulds and aerobic sporulating bacilli commonly present in the environment. The Brucella species and animal endoparasites are indicated by the Food and Agriculture Organization of the United Nations and unhygienised organic fertilizers introduced live parasitic eggs into the food production chain. Recent events in Poland have shown on plant feed material (grass, hay, straw) contaminated by free-living animals, which can be a source of highly pathogenic avian influenza (HPAI) virus or African swine fever virus (ASF) to farm animals.

Key words: biological hazards, feed, Salmonella, C. botulinum, L. monocytogenes

 

 

Piśmiennictwo

Anonymous. Evaluation of the measures to control Salmonella in the animal feed sector 2004. Product Board Animal Feed. Hague, Netherlands, 2005.

Behravesh C.B., Ferraro A., Deasy M., Dato V., Moll M., Sandt C., Rea N.K., Rickert R., Marriott C., Warren K., Urdaneta V., Salehi E., Villamil E., Ayers T., Hoekstra R.M., Austin J.L., Ostroff S., Williams I.T.: Human Salmonella infections linked to contaminated dry dog and cat food, 2006-2008. Pediatrics 2010, 126, 477-83.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Human salmonellosis associated with animal-derived pet treats - United States and Canada, 2005. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2006, 55, 702-705.

Clark C., Cunningham J., Ahmed R., et al.: Characterization of Salmonella associated with pig ear dog treats in Canada. J Clin Microbiol 2001, 39, 3962-3968.

Das M., Deka D.K., Islam S., Sarmah P.C., Bhattacharjee K.: Gastrointestinal nematode larvae in the grazing land of cattle in Guwahati, Assam. Vet World 2016, 9, 1343-1347.

European Food Safety Authority: Microbiological risk assessment in feedingstuffs for food-producing animals. Scientific opinion of the panel on biological hazards. EFSA J 2008, 720, 1-84.

European Food Safety Authority: Scientific report of EFSA and ECDC. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2010. EFSA J 2012, 10, 2597.

Fenlon D.R., Wilson J.: Growth of Escherichia coli O157 in poorly fermented laboratory silage: a possible environmental dimension in the epidemiology of E. coli O157. Lett Appl Microbiol 2000, 30, 118-121.

Hancock D.D., Besser T.E., Lejeune J., Davis M., Rice D.H.: The control of VTEC in the animal reservoir. Int J Food Micrbiol 2001, 66, 71-78.

Hussein H.S., Sakuma T.: Prevalence of shiga toxin-producing Escherichia coli in dairy cattle and their products. J Dairy Sci 2005, 88, 450-65.

Kukier E., Goldsztejn M., Grenda T., Kwiatek K., Wasyl D., Hoszowski D.: Microbiological quality of compound feed used in Poland. Bull Vet Inst Pulawy 2012, 56, 349-354.

Kukier E., Goldsztejn M., Grenda T., Kwiatek K., Bocian Ł.: Microbiological quality of feed materials used between 2009 and 2012 in Poland. Bull Vet Inst Pulawy 2013, 57, 107-111.

Kukier E., Kwiatek K.: Phenotypical and genotypical characterisation of Clostridium perfringens strains isolated from feedingstuffs. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2010, 54, 501-511.

Kukier E., Kwiatek K.: Occurrence of Clostridium perfringens in food chain. Bull Vet Inst Pulawy 2010, 54, 571-576.

Magnusson M, Christiansson A, Svensson B. Bacillus cereus spores during housing of dairy cows: factors affecting contamination of raw milk. J Dairy Sci 2007, 90, 2745-54.

Pedroso A.F., Adesogan A.T., Queiroz O.C., Williams S.K.: Control of Escherichia coli O157:H7 in corn silage with or without various inoculants: efficacy and mode of action. J Dairy Sci 2010, 93, 1098-104.

Pejsak Z., Woźniakowski G.: Przeciwdziałanie szerzeniu się ASF,  ze szczególnym uwzględnieniem roli zakładów utylizacyjnych. Życie Wet 2017b, 92, 804-808.

Pitout J.D.D., Reisbig M.D., Mulvey M., et al.: Association between handling of pet treats and infection with Salmonella enterica serotype Newport expressing the AmpC b-lactamase, CMY-2. J Clin Microbiol 2003, 39, 538-542.

Raevuori M., Pekkanen T.J.: The occurrence of Bacillus cereus in Finnish dog food sausages; a microbiological and physiochemical survey. Nord Vet Med 1976, 28, 309-315.

Sharma N., Singh V., Shyma K.P.: Role of parasitic vaccines in integrated control of parasitic diseases in livestock. Vet World 2015, 8, 590-598.

Śmietanka K., Niemczuk K., Świętoń E., Niemczuk P.: Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5 w Europie i Polsce w latach 2016 i 2017 – aktualna sytuacja, zwalczanie i ocena ryzyka. Życie Wet 2017, 92, 481-487.

Udhayavel S., Ramasamy G.T., Gowthaman V., Malmarugan S., Senthilvel K.: Occurrence of Clostridium perfringens contamination in poultry feed ingredients: Isolation, identification and its antibiotic sensitivity pattern. Animal Nutrition 2017, 3, 309-312.

Wasyl D., Hoszowski A.: Antimicrobial resistance of Salmonella isolated from animals and feed in Poland. Bull Vet Inst Pulawy 2004, 48, 233-240.

www.fao.prg

Zdybel J., Włodarczyk M., Cencek T., Kłapeć T.: Parasitological evaluation of organic fertilizers, organic mineral fertilizers and waste from biogas plants used in agriculture. Annals of Parasitology 2016, 62 supplement, 40.