twitter

W NUMERZE 1/2019

Pasze Przemysłowe  ROK XXVIII     ISSN  1230-4743

Oficjalne metody badania pasz – perspektywa zmian. Official methods of feed testing – perspective for changes - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka,  Jolanta Rubaj, Magdalena Karpińska

Artykuł w całości

Clostridium botulinum w paszach - trudności analityczne i występowanie. Clostridium botulinum in feeds – analytical difficulties and occurrence - Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek

Szacowanie energii brutto materiałów paszowych z wykorzystaniem  równania regresji. The estimation of gross energy of feed materials  with using a regression equation - Grażyna Bielecka, Waldemar Korol

Artykuł w całości

Obecność DON w diecie matek zaburza rozwój kości u potomstwa norek amerykańskich (Neovison vison). Dietary maternal DON disturb bone development in offspring in mink (Neovison vison) - Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, Piotr Dobrowolski, Natalia Kowal, Mykola Zhyla, Halyna Rudyk, Ihor Kotsyumbas, Marta Wesołowska-Trojanowska, Marta Ejtel, Emil Szcześniak, Marta Wesołowska-Trojanowska

Ocena bezpieczeństwa jodoforowego środka dezynfekującego na przewód pokarmowy i układ kostny zwierząt nieprzeżuwających. The assessment of the safety of the iodophor disinfectant on the intestinal tract and skeletal system in non-ruminants - Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, Piotr Dobrowolski, Yulia Ivashkiv, Halyna Rudyk, Oksana Brezvyn, Ihor Kotsyumbas

Żywienie kur niosek paszą zawierającą żyto hybrydowe nie wpływa na właściwości ich ścięgien. The feeding of laying hens with fed containing hybrid rye does not affect their tendons - Siemowit Muszyński, Ewa Tomaszewska, Sylwester Świątkiewicz, Anna Arczewska-Włosek, Piotr Dobrowolski, Jose L. Valverde Piedra, Marcin B. Arciszewski, Sylwia Szymańczyk, Anna Zacharko-Siembida, Sylwester Kowalik, Marta Wesołowska-Trojanowska, Natalia Kowal, Tomasz Schwarz

Wpływ chlorku kadmu (CdCl2) na wskaźniki biometryczne oraz parametry hematologiczne u samic szczurów żywionych paszą zawierającą mączkę rybną i plazmę krwi jak źródło białka w diecie. Influence of cadmium on biometric and hematological parameters in female rats fed a chow containing fish meal and blood plasma as protein source in the diet  - Paulina Leśniak, Agnieszka Chałabis-Mazurek, Barbara Furmaga, Hussein Baee Khudhur, Jose Luis Valverde Piedra

Wpływ żyta hybrydowego w paszy niosek na wybrane cechy treści jaj. The effect of hybrid rye in laying hens feed on selected indices of egg quality - Siemowit Muszyński, Ewa Tomaszewska, Sylwester Świątkiewicz, Anna Arczewska-Włosek, Kornel Kasperek, Piotr Dobrowolski, Jose L. Valverde Piedra, Marcin B. Arciszewski, Sylwia Szymańczyk, Anna Zacharko-Siembida, Sylwester Kowalik, Marta Wesołowska-Trojanowska, Tomasz Schwarz

Wpływ siary na jakość tkanki kostnej żuchwy samic szczurów w przebiegu osteopenii. The effect of colostrum on bone tissue of mandible of during osteopenia - Radosław P. Radzki, Marek Bieńko, Małgorzata Manastyrska, Aleksandra Kimicka, Filomena Dunster, Paweł Polak

Wpływ związków glinu na zaburzenia mineralizacji żuchw szczurów szczepu Wistar. The effect of aluminum compounds on the mineralization disorders of the mandibles in Wistar rats - Marek Bieńko, Radosław P. Radzki, Aleksandra Kimicka, Małgorzata Manastyrska, Filomena Dunster, Paweł Polak

Wpływ żywienia dietą zawierającą kazeinę jako źródło białka na wskaźniki hematologiczne oraz na zawartość kadmu we krwi i w sierści u samic szczurów. The impact of feeding a feed mixture containing casein as protein source on haematological indices and cadmium content in the blood and haIr of female - Paulina Leśniak, Agnieszka Chałabis-Mazurek, Hussein Baee Khudhur, Barbara Furmaga, Jose Luis Valverde Piedra

Projekt ProRapeSeed – Innowacyjna technologia przetwórstwa rzepaku do żywienia drobiu. ProRapeSeed Project - Innovative processing technology of rapeseed products for poultry nutrition .

 

W NUMERZE 2/2019

Pasze Przemysłowe  ROK XXVIII     ISSN  1230-4743

Interpretacja wyników badania genetycznie zmodyfikowanych produktów w paszach. Interpretation of test results of genetically modified products in feeds - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek, Kamila Szuter, Kaja Krzywania, Waldemar Korol s. 3-9

Artykuł w całości

Kompetencje laboratoriów urzędowego nadzoru  w zakresie badania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach na podstawie wyników badań biegłości w roku 2018. The competence of supervision laboratories in the scope of basic nutrients and minerals analyses in feedingstuffs based on results of proficiency testings in 2018 - Grażyna Bielecka s. 10-14

Dodatek bentonitu do karmy skażonej DON redukuje negatywne działanie mykotoksyny na rozwój kości u norki amerykańskiej (Neovison vison). Dietary inclusion of bentonite to DON-contaminated feed reduces its negative effects in minks (Neovison vison) - Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, Piotr Dobrowolski, Iwona Taszkun, Andrzej Żmuda s. 16-20

Zapewnienie bezpieczeństwa pasz w kontekście stosowania substancji przeciwbakteryjnych u zwierząt gospodarskich. Ensuring of feed safety in the context of the use of antibacterial substances in farm animals  - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak,  Aleksandra Grelik, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek     s.  21-27

Ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych w zakresie badania mocznika i selenu w paszach oraz liczby kwasowej i liczby nadtlenkowej w tłuszczach paszowych. The evaluation of interlaboratory comparisons results in the scope of urea and selenium in feeds and acid value and peroxide value in feed fats - Grażyna Bielecka     s. 28-32

3-hydroksy-3-metylomoślan (HMB) podawany ciężarnym maciorom wpływa na rozwój jelita cienkiego ich potomstwa. 3-hydroxy-3-methylbutyrate (HMB) given to pregnant sows influence the development of small intestine of their offspring  - Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, Piotr Dobrowolski, Emil  Szcześniak, Marta Ejtel, Natalia Kowal, Agnieszka Tomczyk-Warunek   s. 33-37

Wyniki porównań międzylaboratoryjnych wybranych witamin i aminokwasów w paszach w latach 2012-2018. Results of interlaboratory comparisons of some vitamins and amino acids in animal feeding stuffs in 2012-2018 - Jolanta Rubaj    s. 38-42

Wpływ surowych nasion ciecierzycy w mieszankach dla kurcząt brojlerów na właściwości termiczne kolagenu tkanki skórnej. The effect of raw chickpea seeds in broiler chickens feed on the thermal properties of collagen in the skin tissue - Siemowit Muszyński, Ewa Tomaszewska, Małgorzata Kwiecień, Piotr Dobrowolski   s. 43-46

Akryloamid jako potencjalne zagrożenie w chowie zwierząt. Acrylamide as a potential thread in animal breeding - Siemowit Muszyński, Natalia Kowal, Piotr Dobrowolski   s. 47-50

Wybrane czynniki decydujące o jakości pasz dla zwierząt laboratoryjnych i ich wpływ na wyniki doświadczeń. Selected factors determining the quality of feed for laboratory animals  and their impact on the results of experiments - Lidia Radko, Sylwia Stypuła-Trębas, Andrzej Posyniak    s. 51-60

Poziomy dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w mączkach i olejach rybnych. Dioxin, furan and dioxin-like PCBs levels in fishmeal and fish oils - Joanna Cebulska, Beata Furga, Magdalena Gembal, Paweł Małagocki, Ewelina Milczarczyk, Marek Pajurek, Wojciech Pietroń, Szczepan Mikołajczyk, Sebastian Maszewski, Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska   s. 61-67

Stwierdzanie zgodności przez laboratorium w zakresie badań jakości handlowej pasz – sposoby postępowania. Reporting statements of conformity by the laboratory in the scope of feed market quality testing – ways of proceeding - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński   s. 68-76

Artykuł w całośći

Badania pasz techniką NIR – ocena jakości kalibracji spektrometru. NIR feedingstuffs testing - assessment of the calibration quality of the spectrometer - Sławomir Walczyński   s. 77-80

 

W NUMERZE 3/4/2019

Pasze Przemysłowe  ROK XXVIII     ISSN  1230-4743

Współpraca Europejskiego Laboratorium Referencyjnego ds. dodatków paszowych z Krajowymi Laboratoriami Referencyjnymi. Cooperation between the European Reference Laboratory for Feed Additives and National Reference Laboratories  - Waldemar Korol, Krzysztof Kwiatek, Sławomir Walczyński  s. 3-10

Szacowanie metodą NIRS poziomu zafałszowania białka w surowcach paszowych za pomocą melaminy, mocznika i siarczanu (VI) amonu.Estimation of the level of protein adulteration by melamine, urea and ammonium sulphate (VI) in feed raw materials using NIRS method - Wojciech Wróblewski, Robert Gąsior  s. 11-15

Ocena stosowania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach w 2018 roku.Assessment of the use of processed animal protein in feed in 2018 - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek  s. 16-22

Organizmy genetycznie zmodyfikowane - coraz bardziej skomplikowana sytuacja dla producentów i konsumentów. Genetically modified organisms - increasingly complicated situation for producers and consumers - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek  s. 23-28

Techniki detekcji i identyfikacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych.Techniques detection and identification of genetically modified organisms - Małgorzata Mazur, Beata Król, Zbigniew Sieradzki, Krzysztof Kwiatek  s. 29-34

Kompetencje laboratoriów urzędowej kontroli w zakresie homogeniczności na podstawie znowelizowanej instrukcji.Competence of official supervision laboratories for homogeneity based on the revised instructions - Sławomir Walczyński   s. 35-40

Bezpieczne stosowanie pasz leczniczych  w świetle nowych wymagań prawnych . Safe use of medicated feed in the light of new legal requirements - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Ewelina Patyra, Aleksandra Grelik, Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Krzysztof Kwiatek  s. 41-46

Ocena wyników badań biegłości podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach w roku 2019.The evaluation of proficiency testing results of supervision laboratories in the scope of basic nutrients and minerals in feedingstuffs in 2019  - Grażyna Bielecka  s. 47-52

Przewidywanie energii metabolicznej mieszanek paszowych dla świń przy wykorzystaniu równania regresji i surowych składników pokarmowych.Prediction of metabolizable energy of compound feed for pigs with using a regression equation and crude nutrient contents  - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj  s.53-56

Wyniki badań porównawczych wybranych witamin i aminokwasów w paszach w latach 2012-2019 w aspekcie urzędowej kontroli pasz. Results of interlaboratory comparisons of some vitamins and amino acids in animal feeding stuffs in 2012-2019 in official control aspect - Jolanta Rubaj  s. 57-61

Pozostałości opakowań w produktach piekarniczych przeznaczonych na cele paszowe i zanieczyszczenia szkodliwe w paszach.Residue packaging materials in bakery products for feed purposes and injure contaminants to the feed  - Sławomir Walczyński s. 62-66

Elastyczne podejście we wdrażaniu zasad dobrych praktyk i systemu HACCP w łańcuchu żywnościowym  - Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński  s. 68-74

Informacje o VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Preparaty weterynaryjne: opracowanie, kontrola jakości i stosowanie”  s. 75-76