twitter

W NUMERZE 3/4/2019

Pasze Przemysłowe  ROK XXVIII     ISSN  1230-4743

Współpraca Europejskiego Laboratorium Referencyjnego ds. dodatków paszowych z Krajowymi Laboratoriami Referencyjnymi. Cooperation between the European Reference Laboratory for Feed Additives and National Reference Laboratories  - Waldemar Korol, Krzysztof Kwiatek, Sławomir Walczyński  s. 3-10

Szacowanie metodą NIRS poziomu zafałszowania białka w surowcach paszowych za pomocą melaminy, mocznika i siarczanu (VI) amonu.Estimation of the level of protein adulteration by melamine, urea and ammonium sulphate (VI) in feed raw materials using NIRS method - Wojciech Wróblewski, Robert Gąsior  s. 11-15

Ocena stosowania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach w 2018 roku.Assessment of the use of processed animal protein in feed in 2018 - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek  s. 16-22

Organizmy genetycznie zmodyfikowane - coraz bardziej skomplikowana sytuacja dla producentów i konsumentów. Genetically modified organisms - increasingly complicated situation for producers and consumers - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek  s. 23-28

Techniki detekcji i identyfikacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych.Techniques detection and identification of genetically modified organisms - Małgorzata Mazur, Beata Król, Zbigniew Sieradzki, Krzysztof Kwiatek  s. 29-34

Kompetencje laboratoriów urzędowej kontroli w zakresie homogeniczności na podstawie znowelizowanej instrukcji.Competence of official supervision laboratories for homogeneity based on the revised instructions - Sławomir Walczyński   s. 35-40

Bezpieczne stosowanie pasz leczniczych  w świetle nowych wymagań prawnych . Safe use of medicated feed in the light of new legal requirements - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Ewelina Patyra, Aleksandra Grelik, Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Krzysztof Kwiatek  s. 41-46

Ocena wyników badań biegłości podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach w roku 2019.The evaluation of proficiency testing results of supervision laboratories in the scope of basic nutrients and minerals in feedingstuffs in 2019  - Grażyna Bielecka  s. 47-52

Przewidywanie energii metabolicznej mieszanek paszowych dla świń przy wykorzystaniu równania regresji i surowych składników pokarmowych.Prediction of metabolizable energy of compound feed for pigs with using a regression equation and crude nutrient contents  - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj  s.53-56

Wyniki badań porównawczych wybranych witamin i aminokwasów w paszach w latach 2012-2019 w aspekcie urzędowej kontroli pasz. Results of interlaboratory comparisons of some vitamins and amino acids in animal feeding stuffs in 2012-2019 in official control aspect - Jolanta Rubaj  s. 57-61

Pozostałości opakowań w produktach piekarniczych przeznaczonych na cele paszowe i zanieczyszczenia szkodliwe w paszach.Residue packaging materials in bakery products for feed purposes and injure contaminants to the feed  - Sławomir Walczyński s. 62-66

Elastyczne podejście we wdrażaniu zasad dobrych praktyk i systemu HACCP w łańcuchu żywnościowym  - Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński  s. 68-74

Informacje o VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Preparaty weterynaryjne: opracowanie, kontrola jakości i stosowanie”  s. 75-76