twitter

Wpływ surowych nasion ciecierzycy w mieszankach dla kurcząt brojlerów na właściwości termiczne kolagenu tkanki skórnej

Siemowit Muszyński1, Ewa Tomaszewska2, Małgorzata Kwiecień3, Piotr Dobrowolski4

1Katedra Biofizyki, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

2Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

3Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii, Wydział Biologii, Hodowli Zwierząt i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

4Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Streszczenie. Celem badań było określenie, czy podstawowego źródła białka w paszy kurcząt brojlerów ma wpływ na właściwości termiczne białek kolagenowych tworzących tkankę skórną. W doświadczeniu poekstrakcyjną śrutę sojową zastąpiono surowymi nasionami ciecierzycy w mieszankach paszowych podawanych w całym okresie chowu kurcząt. Badaniom z wykorzystaniem różnicowej kalorymetrii różnicowej DSC poddano próbki skóry pobrane z uda. Stwierdzono brak statystycznie istotnych w wartościach parametrów związanych z denaturacją białek kolagenowych. Otrzymane wyniki sugerują, że zastąpienie w mieszankach paszowych poekstrakcyjnej śruty sojowej nasionami ciecierzycy nie ma negatywnego wpływu na strukturę tkanki skórnej kurcząt brojlerów.

Słowa kluczowe: brojlery, ciecierzyca, źródło białka, jakość skóry

 

The effect of raw chickpea seeds in broiler chickens feed on the thermal properties of collagen in the skin tissue

Summary. The aim of the study was to determine whether the primary source of the protein in broiler chickens feed affects thermal properties of collagen proteins of the skin tissue. In the experiment, post-extracted soybean meal was replaced with raw chickpea seeds in feeds administered throughout the whole chicken rearing period. Differential scanning calorimetry DSC technique was assessed to examine skin samples obtained from the thigh. There were no statistically significant differences in the parameters associated with the denaturation of skin collagen proteins. The obtained results suggest that the replacement of post-extracted rapeseed meal with chickpea seeds in chickens feed does not have a negative effect on the structure of the skin tissue of broiler chickens.

Key words: broilers, chickpea seeds, protein source, skin quality

Bibliografia

 1. Rutkowski A., Kaczmarek S.A., Hejdysz M., Nowaczewski S., Jamroz D. Concentrates made from legume seeds (Lupinus Angustifolius, Lupinus Luteus and Pisum Sativum) and rapeseed meal as protein sources in laying hen diets. Ann. Anim. Sci. 2015, 15, 129–142.
 2. Tomaszewska E., Muszyński S., Dobrowolski P., Kwiecień M., Klebaniuk R., Szymańczyk S., Tomczyk-Warunek A., Kowalik S., Milczarek A., Świetlicka I. The influence of dietary replacement of soybean meal with high-tannin faba beans on gut-bone axis and metabolic response in broiler chickens. Ann. Anim. Sci. 2018, 18, 801–824.
 3. Świątkiewicz M., Księżak J., Hanczakowska E. The effect of feeding native faba bean seeds (Vicia faba L.) to sows and supplemented with enzymes to piglets and growing pigs, Ann. Anim. Sci. 2018, 18, 1007–1027.
 4. Bampidis V., Christodoulou V. Chickpeas (Cicer arietinum L.) in animal nutrition: A review. Anim. Feed Sci. Technol. 2011, 168, 1–20.
 5. Muszyński S., Tomaszewska E., Kwiecień M., Dobrowolski P., Świetlicka I., Tanaś W., Sołowiej B., Ejtel M., Szcześniak E., Tomczyk-Warunek A. The dietary inclusion of chickpea seeds (Cicer arietinum L.) influences thermal properties of muscle proteins but not the texture of drumstick muscle in broiler chickens, Braz. J. Poult. Sci. 2019, Przyjęte do druku, doi: 10.1590/1806-9061-2018-0806.
 6. Muszyński S., Kwiecień M., Świetlicki M., Dobrowolski P., Tatarczak J., Gładyszewska B. Effects of replacing soybean meal with chickpea seeds in the diet on mechanical and thermal properties of tendon tissue in broiler chicken. Poult. Sci. 2018, 97, 695–700.
 7. Muszyński S., Tomaszewska E., Dobrowolski P., Kwiecień M., Wiącek D., Świetlicka I., Skibińska M., Szymańska-Chargot M., Orzeł J., Świetlicki M., Arczewska M., Szymanek M., Zhyla M., Rudyk H., Tomczyk-Warunek A. Analysis of bone osteometry, mineralization, mechanical and histomorphometrical properties of tibiotarsus in broiler chickens demonstrates a influence of dietary chickpea seeds (Cicer arietinum L.) inclusion as a primary protein source. PLoS One, 2018, 13, e0208921.
 8. Wiegand N., Nőt L. G., Patczai B., Lőrinczy D. The role of differential scanning calorimetry in the diagnostics of musculoskeletal disease. EC Orthopaedics 2017, 7, 164–177.
 9. Rios-Mera J. D., da Silva Pinto J.S., Contreras-Castillo C.J. Effect of ultimate pH and ageing on thermal denaturation of bovine muscle proteins. Meat Sci. 2017, 131, 25–27.
 10. Marx S.D., Siares J.M., Rrestes R C., Schinitzler E., Oliviera C.S., Demiate I.M., Backes G.T., Steffens J. Influence of sex on the physical-chemical characteristics of abdominal chicken fat. Braz. J. Poult. Sci. 18, 269–276.
 11.  Stangierski, J., Tomaszewska-Gras J., Baranowska H.M., Krzywdzińska-Bartkowiak M., Konieczny P. The effect of deep pectoral myopathy on the properties of broiler chicken muscles characterised by selected instrumental techniques. Eur. Food Res. Technol. 2019, 245, 459-467.
 12. Kafri I., Cherry J.A., Jones D.E., Siegel P.B. Breaking strength and composition of the skin of broiler chicks: Response to dietarv calorie-protein ratios. Poultry Sci. 1985, 64, 2143–2149.
 13. Kijowski J. M., Mast M. G. Thermal properties of proteins in chicken broiler tissues. J. Food Sci. 1998, 53, 363–366.
 14. Wiegand, N., I. Naumov, L. V´amhidy, L. Kereskai, D. L˝orinczy, and L. G. N¨ot. Comparative calorimetric analysis of 13 different types of human healthy and pathologic collagen tissues. Thermochim. Acta, 2013. 568, 171–174.
 15. Grey T.C., Robinson D., Jones J.H., Stock S.W., Thomas N. L., Effect of age and sex on the composition of muscle and skin from a commercial broiler strain. Br. Poult. Sci. 1983, 24, 219–231.