twitter

Akryloamid jako potencjalne zagrożenie w chowie zwierząt

Siemowit Muszyński1, Natalia Kowal1, Piotr Dobrowolski2

1Katedra Biofizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin;

2Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Streszczenie. Akryloamid jest substancją chemiczną o potencjalnie kancerogennym wpływie na organizm ludzki. W żywności powstaje w wyniku jej termicznej obróbki (smażenia, pieczenia, grillowania). Akryloamid może znajdować się w paszach otrzymywanych z przetwórstwa produktów ubocznych otrzymywanych podczas produkcji żywności lub przygotowywanych z wykorzystaniem obróbki termicznej. W pracy tej przedstawiono dostępną obecnie wiedzę dotyczącą zagrożeń, jakie niesie ze sobą obecność akryloamidu w paszach, w tym jego transfer do produktów pochodzenia zwierzęcego (mleka, jaj, mięsa) oraz zdrowie zwierząt hodowlanych.

Słowa kluczowe: akryloamid, żywienie, bezpieczeństwo produktów spożywczych

 

Acrylamide as a potential thread in animal breeding

Summary. Acrylamide is a chemical substance with a potentially carcinogenic effect on the humans. Its presence in food arises from its thermal processing (frying, baking, grilling). Acrylamide can get into animal feeds obtained from the processing of by-products of food production or prepared using thermal processing. This review presents the currently available knowledge on the risks of the presence of acrylamide in feed, including its transfer to products of animal origin (milk, eggs, meat) and the health of livestock animals.

Bibliografia

 1. Spencer P.S., Schaumburg H.H. A review of acrylamide neurotoxicity: Part II. Experimental animal neurotoxicity and pathologic mechanisms. Can. J. Neurol. Sci. 1974, 1, 152–169.
 2. Cabe P.A. Colwell P.B. Toxic effects of acrylamide in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). J. Toxicol. Environ. Health 1981, 7, 935–940.
 3. Park J., Kamendulis L.M., Friedman M.A., Klaunig J. Acrylamide induced cellular transformation. Toxicol. Sci. 2002, 65, 177–183.
 4. Tareke E., Rydberg P., Karlsson S., Eriksson S., Törnqvist, M. Analysis of acrylamide, a carcinogen formed in heated foodstuffs. J. Agric. Food. Chem. 2002, 50, 4998–5006.
 5. Capuano E, Fogiliano V. Acrylamide and 5-hydroxymethylfurfural (HMF): A review on metabolism, toxicity, occurrence in food and mitigation strategies. LWT – Food Sci. Technol. 2011, 44. 793–810.
 6. Lopachin R.M., Lehning E.J. Acrylamide induced distal axon degeneration. A proposed mechanism of action. Neurotoxicol. 1994, 15, 247–260.
 7. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC). Acrylamide. IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, Vol. 60. 1994, Lyon, France.
 8. Von Mühlendahl K.E., Otto M. Acrylamide: more than just another food toxicant? Eur. J. Pediatr. 2003, 162, 447–448.
 9. Törnqvist M. Acrylamide in food: The discovery and its implications. Adv. Exp. Med. Biol. 2005, 561, 1–19.
 10. Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA). Evaluation of certain food contaminants. WHO Technical Report Series. Report 930. 2006, Geneva, Switzerland.
 11. Sörgel F., Weissenbacher R., Kinig-Schippers M, Hofmann A, Illauer M, Skott A., Landersdorfer C. Acrylamide: Increased concentrations in homemade food and first evidence of its variable absorption from food, variable metabolism and placental and breast milk transfer in humans. Chemotherapy 2002, 48, 267–274.
 12. Tomaszewska E., Dobrowolski P., Puzio I., Prost Ł., Kurlak P., Sawczuk P., Badzian B., Hulas-Stasiak M., Kostro K. Acrylamide-induced prenatal programming of intestine structure in guinea pig. J. Physiol. Pharmacol. 2014, 65, 107–115.
 13.  Erdemli M.E., Turkoz Y., Altinoz E., Elibol E., Dogan Z. Investigation of the effects ofacrylamide applied during pregnancyon fetal brain development in ratsand protective role of the vitamin E. Human Exp. Toxicol. 2016, 35, 1337–1344.
 14. Duarte-Salles T., von Stedingk H., Granum B., Gützkow K.B., Rydberg P., Törnqvist M., Mendez M. A., Brunborg G., Brantsæter A.L., Meltzer H.M, Alexander J., Haugen M. Dietary acrylamide intake during pregnancy and fetal growth. Results from the Norwegian mother and child cohort study (MoBa). Environ. Health Perspect. 2013, 121, 374–379.
 15. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. 21.11.2017 PL.
 16. Ohara S. Manufacture of modified novolak epoxy coating compositions for food cans. Japanese patent. Chem. Abstr. 2002, 136, 280874.
 17. Schechter L., Bernard B.K., Barvenik F. W., McNally J.G., Friedman M., Essenfeld A, Deskin R. Evaluation of the toxicological risk associated with the use of polyacrylamides in the recovery of nutrients from food processing waste (I) . J. Am. Coll. Toxicol. 1994, 13, 261–272.
 18. Barvenik F.W., Deskin R.D., Scheehter L. Polymer use in food processing wastes for recycle into animal feed. Proceedings of 7th conference Utilizacion de Aguas Regeneradas y Biosolidos, 6–9 April 1997, Malaga, Spain. Chem. Abstr. 1997, 130, 13399.
 19. Dybing E., Farmer P.B., Andersen M., Fennell T.R., Lalljie S.P.D., Műller D.J.G., Olin S., Petersen B.J., Schlatter J., Scholz G., Scimeca J.A., Slimani N., Törnqvist M., Tuijtelaars S., Verger P. Human exposure and internal dose assessments of acrylamide in food. Food Chem. Toxicol. 2005, 43, 365–410.
 20. Pabst K., Mathar W., Palavinskas R., Meisel H., Blüthgen A., Klaffke H. Acrylamide occurrence in mixed concentrate feed for dairy cows and carryover into milk. Food Addit. Contam. 2005, 22, 210–213.
 21. Halle I., Ihling M., Lahrssen-Wiederholt M., Klaffke H., Flachowsky G.. Carry-over of acrylamide from feed (heated potato product) to eggs and body tissues of laying hens. J. Verbr. Lebensm. 2006, 1, 290–293.
 22. Kienzle E., Ranz D., Thielen C., Jezussek M., Schieberle P. Carry over (transfer) of feed-borne acrylamide into eggs, muscle, serum, and faeces - a pilot study with Japanese quails. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 2005, 89, 79–84.
 23. Brantsæter A.L., Haugen M., de Mul A., Bjellaas T., Becher G., Klaveren J.V., Alexander J., Meltzer H.M. Exploration of different methods to assess dietary acrylamide exposure in pregnant women participating in the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Food Chem. Toxicol. 2008, 46, 2808–2814.
 24. Jortner B.S., Ehrich M., Comparison of toxicities of acrylamide and 2,5-hexanedione in hens and rats on 3-week dosing regimens. J. Toxicol. Environ. Health 1993, 39, 417–428.
 25. Blumenthal G.M., Abdel-Rahman A.A., Wilmarth K.R., Friedman M.A., Abou-Donia M.B. Toxicokinetics of a single 50 mg/kg oral dose of [2,3-14C]acrylamide in White Leghorn hens. Fundam. Appl. Toxicol. 1995, 27, 149–153.
 26. Batoryna M., Lis M., Formicki G. Antioxidant defence in the brain of one-day old chickens exposed in ovo to acrylamide. Br. Poultr. Sci 2018, 59, 198–204.