twitter

W NUMERZE 2/2019

Pasze Przemysłowe  ROK XXVIII     ISSN  1230-4743

Interpretacja wyników badania genetycznie zmodyfikowanych produktów w paszach. Interpretation of test results of genetically modified products in feeds - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek, Kamila Szuter, Kaja Krzywania, Waldemar Korol s. 3-9

Artykuł w całości

Kompetencje laboratoriów urzędowego nadzoru  w zakresie badania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach na podstawie wyników badań biegłości w roku 2018. The competence of supervision laboratories in the scope of basic nutrients and minerals analyses in feedingstuffs based on results of proficiency testings in 2018 - Grażyna Bielecka s. 10-14

Dodatek bentonitu do karmy skażonej DON redukuje negatywne działanie mykotoksyny na rozwój kości u norki amerykańskiej (Neovison vison). Dietary inclusion of bentonite to DON-contaminated feed reduces its negative effects in minks (Neovison vison) - Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, Piotr Dobrowolski, Iwona Taszkun, Andrzej Żmuda s. 16-20

Zapewnienie bezpieczeństwa pasz w kontekście stosowania substancji przeciwbakteryjnych u zwierząt gospodarskich. Ensuring of feed safety in the context of the use of antibacterial substances in farm animals  - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak,  Aleksandra Grelik, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek     s.  21-27

Ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych w zakresie badania mocznika i selenu w paszach oraz liczby kwasowej i liczby nadtlenkowej w tłuszczach paszowych. The evaluation of interlaboratory comparisons results in the scope of urea and selenium in feeds and acid value and peroxide value in feed fats - Grażyna Bielecka     s. 28-32

3-hydroksy-3-metylomoślan (HMB) podawany ciężarnym maciorom wpływa na rozwój jelita cienkiego ich potomstwa. 3-hydroxy-3-methylbutyrate (HMB) given to pregnant sows influence the development of small intestine of their offspring  - Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, Piotr Dobrowolski, Emil  Szcześniak, Marta Ejtel, Natalia Kowal, Agnieszka Tomczyk-Warunek   s. 33-37

Wyniki porównań międzylaboratoryjnych wybranych witamin i aminokwasów w paszach w latach 2012-2018. Results of interlaboratory comparisons of some vitamins and amino acids in animal feeding stuffs in 2012-2018 - Jolanta Rubaj    s. 38-42

Wpływ surowych nasion ciecierzycy w mieszankach dla kurcząt brojlerów na właściwości termiczne kolagenu tkanki skórnej. The effect of raw chickpea seeds in broiler chickens feed on the thermal properties of collagen in the skin tissue - Siemowit Muszyński, Ewa Tomaszewska, Małgorzata Kwiecień, Piotr Dobrowolski   s. 43-46

Akryloamid jako potencjalne zagrożenie w chowie zwierząt. Acrylamide as a potential thread in animal breeding - Siemowit Muszyński, Natalia Kowal, Piotr Dobrowolski   s. 47-50

Wybrane czynniki decydujące o jakości pasz dla zwierząt laboratoryjnych i ich wpływ na wyniki doświadczeń. Selected factors determining the quality of feed for laboratory animals  and their impact on the results of experiments - Lidia Radko, Sylwia Stypuła-Trębas, Andrzej Posyniak    s. 51-60

Poziomy dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w mączkach i olejach rybnych. Dioxin, furan and dioxin-like PCBs levels in fishmeal and fish oils - Joanna Cebulska, Beata Furga, Magdalena Gembal, Paweł Małagocki, Ewelina Milczarczyk, Marek Pajurek, Wojciech Pietroń, Szczepan Mikołajczyk, Sebastian Maszewski, Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska   s. 61-67

Stwierdzanie zgodności przez laboratorium w zakresie badań jakości handlowej pasz – sposoby postępowania. Reporting statements of conformity by the laboratory in the scope of feed market quality testing – ways of proceeding - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński   s. 68-76

Artykuł w całośći

Badania pasz techniką NIR – ocena jakości kalibracji spektrometru. NIR feedingstuffs testing - assessment of the calibration quality of the spectrometer - Sławomir Walczyński   s. 77-80