twitter

image1 image1 image1 image1

Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz mineralnych

Waldemar Korol

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie.  W pracy przedstawiono ocenę zapotrzebowania na składniki mineralne, makro- i mikroelementy na tle struktury produkcji pasz w kraju, wymagania dotyczące etykietowania  pasz mineralnych, interpretacji wyników badań mineralnych materiałów paszowych i dodatków paszowych oraz ocenę bezpieczeństwa pasz mineralnych badanych w ramach urzędowego nadzoru. Wyniki badań substancji niepożądanych wskazywały, że krajowe pasze mineralne są bezpieczne i nie stwarzają zagrożeń dla zwierząt i produktów zwierzęcego pochodzenia. Istnieje potrzeba ujednolicenia sposobu przedstawiania i interpretacji wyników badań mikroelementowych dodatków paszowych w produktach paszowych.

Artykuł w całości

 

Safety and quality control of mineral feeds

Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. The paper presents  the need for minerals, macro-and microelements, evaluated on the base of feed production structure in Poland, requirements in the scope of mineral labelling, presentation and interpretation test results of macro- and microelements as well as safety assessment of mineral feeds tested during official control. Test results of undesirable substances in mineral feed materials and additives have confirmed that native mineral feeds are safe for animals and edible products of animal origin. There is the need to standardize  the way of presentation and interpretation of results in the scope of trace elements in feed products.