twitter

image1 image1 image1 image1

Analiza procesu rozdrabniania zbóż paszowych

Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

Streszczenie. W pracy przedstawiono badania rozdrabniania ziarna zbóż przy użyciu dwu różnych urządzeń, rozdrabniacza sitowego i gniotownika. Uzyskane wyniki potwierdzają niższe zużycie energii dla gniotownika. Struktura uzyskanych śrut zbożowych jest zróżnicowana i zależy od urządzenia rozdrabniającego.


Analysis of feed grains grinding process

Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak

University of Life Sciences in Lublin

Summary. The paper presents a study of grinding grain using two different devices, crusher and crusher sieve. The results confirm lower power consumption of the crusher. Grain structure of the received products is varied and depends on the crushing device.