twitter

image1 image1 image1 image1

Zastosowanie, mechanizm działania oraz kontrola stosowania tetracyklin w paszach leczniczych

Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,  Al. Partyzantów 57

Streszczenie. Antybiotyki z grupy tetracyklin (TCs) często stosowane są w medycynie weterynaryjnej w leczeniu szeregu jednostek chorobowych zwierząt rzeźnych. Powszechność stosowania tetracyklin wynika z ich szerokiego spektrum działania jakie wykazują na bakterie Gram-dodatnie jaki i Gram-ujemne, niskich kosztów otrzymywania oraz właściwości farmakokinetycznych.

Tetracykliny są jednymi z najczęściej stosowanych antybiotyków używanych w produkcji pasz leczniczych. Z tego względu ważne jest prowadzenie kontroli zawartości tej grupy leków w paszach leczniczych oraz ich jednorodnego wymieszania z materiałem paszowym.

W niniejszej pracy przedstawiono strukturę chemiczną, mechanizm działania, właściwości farmakokinetyczne i zastosowanie tetracyklin w produkcji pasz leczniczych oraz obowiązujące wymogi prawne w zakresie ich stosowania.


Application, mechanism of action and application control tetracyclines in animal medicated feedingstuffs

Patyra Ewelina, Kwiatek Krzysztof

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs of National Veterinary Research Institute, 24-100 Pulawy, Poland

Summary. Tetracyclines antibiotics (TCs) are widely used in veterinary medicine for the treatment of variety of bacterial infections in food-producting animals. They are commonly used because of their broad-spectrum activity, ranging from Gram-positive to Gram-negative bacteria, economic advantages and some favorable pharmacokinetic properties.

Tetracyclines are among the most widely used antibiotics for production of medicated feedingstuffs. Therefore, it is important to control the content of these antibiotics in animal medicated feedingstuffs and their homogeneity.

In this paper presents chemical structure, mechanism of action, pharmacokinetic properties and use of tetracyclines in the production of medicated feedingstuffs and the applicable legal requirements for the application.