twitter

image1 image1 image1 image1

Wpływ probiotycznych dodatków do pasz na układ pokarmowy świń

Galina Kocjumbas, Władimir Lemiszewski

Lwowski Państwowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii  im. Stefana Grzyckiego

Streszczenie. W artykule przedstawione są parametry histologiczne i morfometryczne dna żołądka oraz dwunastnicy prosiąt przy podawaniu pasz z różną zawartością probiotyków. Udowodniono, że karmienie młodych świń paszami  z dodatkiem probiotyków Probion-Forte w dawce 1g/kg i BioPlus 2B w dawce 0,4g/kg w ciągu 42 dni, dobrze wpływa na stan histostruktury układu pokarmowego, co wyraża się zwiększeniem grubości błony śluzowej, rozwojem gruczołów żołądkowych, oraz zwiększeniem grubości  mięśniówki żołądka, długości kosmków i głębokości krypt oraz grubości mięśniówki ściany dwunastnicy prosiąt. Wzrost wyżej wymienionych morfometrycznych wskaźników wpływa pozytywnie na procesy trawienia, co skutkuje polepszeniem wchłaniania składników pokarmowych.

The influence of probiotic feed additive on the gastrointestinal tract of swine

G.I. Kotsjumbas, V.M. Lemishevskyi

Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj, Ukraine

Summary. The article deals with the histological characteristics and morphometric indices of fundal area of stomach and duodenum of piglets which were fed with different content of probiotics fodder. It was determined that piglets feeding with probiotics Probion-Forte addition in a dose of 1 g/kg and Bioplus 2B in a dose of 0.4 g/kg for 42 days has a qualitative influence on the state of gastrointestinal tract histostructure that was defined by the increase in the mucosa height, growing own glands and thickness increase of muscle layer of stomach, the increase of villi length and crypts depth, thickness of muscle layer of the duodenum of piglets. The growth of date of morphometric indices has a positive influence on the processes of digestion in stomach and increase of the surface absorption of fodder nutrients in the intestine.