twitter

image1 image1 image1 image1

Analiza Ryzyka w Bezpieczeństwie Żywności - 50 lat Kodeksu Żywnościowego

Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński,  Marek Walczak, Ewelina Kowalczyk

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Komisja Kodeksu Żywnościowego jest międzyrządową organizacja opracowująca normy żywnościowe w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności. Została ona powołana do życia 50 lat temu przez FAO i WHO. Z okazji jubileuszu 50 rocznicy  powstania tej organizacji została zorganizowana w dniach 19-20.09.2013 w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym Puławach międzynarodowa Konferencja pt. Analiza ryzyka w bezpieczeństwie żywności – 50 lat z Kodeksem Żywnościowym w regionie Europy. Głównym punktem obrad była kwestia bezpieczeństwa żywności.

Food safety risk analysis - Fifty years with Codex Alimentarius

Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński,  Marek Walczak, Ewelina Kowalczyk

National Veterinary Research Institute-State Research Institute, Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

Summary. Codex Alimentarius Commission (CAC) is an intergovernmental organisation elaborating food standards in the field of food safety and quality. CAC was established 50 years ago,  by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the World Health Organization (WHO). On the occasion of the 50th Anniversary of this organisation, the international conference Food safety risk analysis - Fifty years with Codex Alimentarius in European Region took place on 19-20 September, 2013 in National Veterinary Research Institute, Pulawy, Poland. During the conference the main attention was paid to food safety issue.